English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Из Решение №151 на ЦК на КПСС

До председателя на КГБ при Мин. съвет на СССР
др. Андропов
Москва

...Някои болни заминават за Москва, с фанатична настойчивост се опитват да се срещнат с чужденци, проникват в посолствата на капиталистическите страни с налудничави намерения или молби да им се даде политическо убежище.
Множество страдащи от психични заболявания се опитват да създадат нови "партии", различни организации, съвети, подготвят и разпространяват проектоустави, програмни документи и закони. Така например Шевнин, Н.С. има и натрапва на другите налудничавата идея за създаване на "Съвет за контрол на дейността на Политбюро на ЦК на КПСС и на партийните органи по места", за тази цел е извършил търсене и обработка на съмишленици, ходил в Москва, за да се срещне с дейци на Комунистически и работнически партии за "обсъждане" на този въпрос, шантажира лица, които не са пожелали да го подкрепят, изказва чрез писма заплахи към секретаря на Новочеркаския ГК на КПСС в Ростовска област във връзка с известни събития през 1962; Бех А.И. е правил опити за създаване на нелегална "партия"; Пак Б.А. систематически изготвя и разпространява документи с политически вредно съдържание, изисква създаването на така нареченото световно правителство.

Началник на управлението на КГБ при Министерския съвет на СССР за Краснодарския край
генерал-майор С. Смородинский
15 декември 1969


Разпратено на членовете на Политбюро за гласуване
Секретно
20.I.70г.
151-54

... Във връзка с това КГБ смята за целесъобразно да възложи на Министерството на здравеопазването на СССР, на КГБ при Министерския съвет на СССР и на МВР на СССР да внесат през първото полугодие на 1970 г. за разглеждане в ЦК на КПСС предложение за разкриване, регистриране, а в определени случаи и изолация на психично болните като цяло в СССР.

Председател на КГБ
Ю. Андропов
19 януари 1970

Решение №151 на ЦК на КПСС

 
Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица
  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори