English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Забрана на свободата на сдружаване и събиране

ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Отчет за работата на КГБ за 1985, докладна записка до ЦК на КПСС

КГБ
19.02.1986
№ 325-4/08
ЦК на КПСС
до др. Горбачов
Отчет за работата на КГБ на СССР за 1985

В Москва, Ленинград, столиците на съюзните републики и други градове са пресечени подривните идеологически акции на няколкостотин емисари и функционери на задгранични антисъветски националистически, ционистки и клерикални организации. От тях 300 са въдворени, на 322 е забранен достъп в СССР.
На стадий на зараждане в Украйна, в Прибалтийските републики, на някои други места са разкрити и ликвидирани 25 нелегални националистически формирования. Пресечени са опитите за създаване на редица нелегални групи от проционистки елементи. 29 от най-активните инспиратори на враждебна дейност са подведени под съдебна отговорност. Чрез своевременно предприети мерки е предотвратено създаването върху идейно вредна основа на 93 младежки групи.

Председател на Комитета (КГБ)
В. Чебриков

Отчет за работата на КГБ за 1985, докладна записка до ЦК на КПСС

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори