English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Преследване на религиозна основа


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Доклад на Димитър Илиев, директор на вероизповеданията, до министър-председателя Георги Димитров
6 януари 1949

...възложената ми от Вас работа изпълних, като се постигнаха редица успехи в усилията ни да ръководим и контролираме различните изповедания у нас.

ЦДА, ф. 146 б, оп. 4; цитирано от Светлозар Елдъров, "Католиците в България", София, 2002

 


Докладна записка на Димитър Илиев
, директор на изповеданията, до министъра на външните работи и изповеданията К. Георгиев
17 XI 1947

Отделът за българската православна църква има важната мисия да направлява укрепването и по-нататъшното развитие на връзките и отношенията на Българската православна църква с Руската православна църква, с Югославската и другите православни църкви, т.е. да съдействува ежедневно и активно, щото чрез Българската православна църква, България да остане постоянно и завинаги в антиимпериалистическия и демократичен лагер начело с СССР. ... (протестантските църкви - методисти, съборюни, петдесятници, баптисти, адвентисти от седмия ден и адвентисти реформатори) се развиват под влиянието на интересите на американската външна политика, на политиката на САЩ, които стоят начело на днешния империалистически лагер. Безспорно е, че отделът за инославните изповедания, спазвайки постановленията на Конституцията за свободата на съвестта и изповеданията, и способствувайки чрез ежедневната си практическа работа за поддържане на нормални отношения на НРБ с САЩ, следва да води и води на дело такава политика, която предпазва от увеличаване на влиянието на Труман-Маршал чрез тези религиозни агентури в страната, и нещо повече, следва се политика, която намалява църковното и политическото влияние на тези поддържани от американското министерство на външните работи и американските империалисти протестантски църкви.

ЦДА, ф. 165, оп. 3, а.е. 128; цитирано от Даниела Калканджиева, "Българската православна църква и държавата 1944-1953", София, 1997

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори