English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Отчет за работата на КГБ за 1985, докладна записка до ЦК на КПСС

КГБ
19.02.1986
№ 325-4/08
ЦК на КПСС
до др. Горбачов
Отчет за работата на КГБ на СССР за 1985

... За враждебна дейност и други правонарушения са подведени под съдебна отговорност 11 намиращи се в нелегално положение църковно-сектантски ръководители, пресечена е противоправната дейност на много религиозни екстремисти, ликвидирани са няколко печатни центъра, разпределителни пунктове и складове за литература. В резултат на предприетите мерки е прекратена дейността на територията на средноазиатските и севернокавказките републики на около 170 нелегални "училища" за обучаване на децата в религия.
Разкрити са 1275 автори и разпространители на анонимни антисъветски и клеветнически материали, 97 от тях са подведени под съдебна отговорност.

Председател на Комитета (КГБ)
В. Чебриков

Отчет за работата на КГБ за 1985, докладна записка до ЦК на КПСС

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори