English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Постановление на Секретариата на ЦК на КПСС
CT242/61 от 22 декември 1980


За някои допълнителни мерки по контрола върху разпространението на полския печат в СССР

... да се контролират полските вестници и списания, които при отсъствие в тях на нежелателни материали да се отправят за продажба и на абонати.
... да се контролира цялата бандеролна кореспонденция, която постъпва от ПНР до съветски учреждения и граждани...
... Да се приеме предложението на Главното управление за опазване на държавната тайна в печата към Министерския съвет на СССР за увеличаване на щата на централния апарат на Главлит на СССР с четири единици: двама редактори и двама инспектори по основната дейност с познаване на полски език.
Списък на полските вестници и списания, подлежащи на продажба и абонамент: (следват 13 вестника и 31полски списания)
Списък на полските вестници и списания, подлежащи на контрол от Главлит на СССР: (общо 21 издания)

Постановление на Секретариата на ЦК на КПСС

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори