English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Протокол "Б" №5 на Политбюро на ЦК на БКП от 21.XI.1953


Присъствали др. др.: В. Червенков, Г. Дамянов, Г. Цанков, М. Нейчев, Р. Дамянов, Т. Живков...

... Следствените органи на Държавна сигурност и на Народната милиция трябва непрестанно да се укрепват с беззаветно предани, честни и верни на БКП, на нейния ЦК и на КПСС кадри, силно ненавиждащи класовия враг, политически и служебно добре подготвени, за които висш партиен дълг е да търсят истината, непримирими към всякакви нарушения на нашата народно-демократическа законност или допускане на извращения в своята работа, способни да разобличават и най-опитните и замаскирани врагове.

"Да се запази за вечни времена", информационен бюлетин на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление към Генералния щаб, София, 2002

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори