English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Съветските масови депортации през 40-те

националности в СССР
депортирани
поляци/евреи (1940–41)
380 000
поволжски немци (септември 1941)
366 000
чеченци (февруари 1944)
362 000
месхетинци (ноември 1944)
200 000
кримски татари (май 1944)
183 000
корейци (1937)
172 000
ингуши (февруари 1944)
134 000
калмики (декември 1943)
92 000
карачаевци (ноември 1943)
68 000
поляци (1936)
60 000
фини (Ленинградски район, 1942)
45 000
балкари (април 1944)
37 000
молдовци (1949)
36 000
черноморски гърци (1949)
36 000
други съветски немци (1941–52)
843 000
други кримски групи (1944)
45 000
други черноморски групи (1949)
22 000
други севернокавказки групи (1943–44)
8 000
Всичко
3 089 000


Забележка: Всички статистически данни за първите депортации, с изключение на депортациите на турците-месхетинци, са представени от А. Блум от Националния институт за демографски изследвания в Париж. Разместванията на населението - няколко милиона души - свързани с колективизацията и изпращането в трудови лагери от системата на ГУЛаг, различни от лагерите на "спецпреселниците", не са включени в таблицата.
В следващите години широкомащабни депортации на населението на Прибалтийските държави, Молдова и Украйна са извършвани в периода от 1944 до 1953 г.

Върховен комисариат за бежанците на ООН

 

"Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР"
Павел Полян

Заключенные, спецпоселенцы,
ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные
(cтатистико-географический аспект)

В.Н.Земсков

Хронология официальных актов государственных и партийных органов СССР и наследующих ему государств, затрагивающих принудительные миграции или их последствия

Правда о депортации чеченского и ингушского народов
Н.Ф. Бугай

Крымскотатарское национальное движение в 50-60-х гг.:
становление, первые победы и разочарования.

Гулнара Бекирова

"В Ялте отдыхал товарищ Сталин и якобы обратил внимание на крайнюю засоренность Крыма несоветски-настроенными людьми..."
"Прочистването" на Крим в края на 40-те в писмата на съвременници
Гулнара Бекирова

Из The Stalinist Penal System: A Statistical History of Soviet Repression and Terror, 1930-1953,
J. Otto Pohl

Депортацията на кримските народи

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори