English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Телеграма на ЦК на БРП до Георги Димитров в Москва, 13 септември 1944

В първите дни на революцията стихийно бяха разчистени сметките с най-злостните врагове, попаднали в наши ръце. Сега се вземат мерки с това да се занимават съответните наказателни органи. Министърът на правосъдието работи по създаването на народни трибунали.

...От въоръжени партийци и комсомолци ще бъдат негласно създавани ударни групи за особено отговорни задачи.

ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.12-13

факсимиле на документа - 1 стр., 2 стр.

 


Телеграма на ЦК на БРП до Георги Димитров в Москва, 25 септември 1944

Готов е законопроектът за народния съд. Приета е най-кратката процедура, но докато започне да действа, ще мине известно време. Това може да бъде използвано за негласна ликвидация на най-злостните врагове, което се провежда от нашите вътрешни тройки. Контрареволюцията трябва да бъде обезглавена бързо и решително.

ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.49

факсимиле на документа

 


Телеграма на ЦК на БРП(к) до Георги Димитров в Москва, 1 октомври 1944

Във връзка с известно недоволство, изразено от нашите мекотели съюзници по повод революционното ликвидиране на фашистката агентура, решихме:

чистката да продължи още една седмица, след което ще започнат да работят народните съдилища и чистката ще тръгне по законни пътища.

ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.60

факсимиле на документа

 

Телеграма на ЦК на БРП(к) до Георги Димитров в Москва, 9 октомври 1944

На революционната чистка слагаме решителен край. На семействата на арестуваните ще се отпуснат от собствените им конфискувани пари необходимите суми за прехрана, а също за дрехи, и те ще бъдат изселени от София. На царицата внушихме да внимава да не стане център на реакцията. Тя заяви, че в политиката няма да се меси...

ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.89

факсимиле на документа

 


Петър Семерджиев, "Какво зная за Народния съд през 1944-1945"

Когато се припомнят събитията, съврзани с тъй наречения Народен съд, не може да не се посочат убийствата, извършени по нареждане на Политбюро на Централния комитет на компартията. Много е казаното и написаното за Народния съд, но старателно са избягвани тези нареждания за отвличане и избиване на офицери в гарнизонните градове на страната. Те са арестувани още преди Народният съд да започне своята работа. Докато се занимаваше с арестуването и следствието на лицата, попадащи под общите обвинения, за да бъдат изпратени пред Народния съд, в Сливен пристигна инструктор на Централния комитет, за да предаде специално поръчение, неподлежащо на писмено потвърждение. В разговора му насаме с мен, той ми предаде, че по решение на Политбюро във всеки гарнизон трябва да бъдат набелязани 2-3-4 души офицери, независимо дали са действащи или запасни. Те трябвало да бъдат отвлечени или убити, без да се подлагат на следствие предварително. Изпълнението на това решение за Сливенския гарнизон трябваше да се организира лично от мен като първи секретар на партийния комитет. Възложената ми задача можех да споделя само с ограничен кръг отговорни партийни членове, които ще привлека, за да ме подпомогнат. Заедно с тях трябваше да набележим жертвите, а също така и лицата, на които ще бъде възложено отвличането и убийството им.

Петър Семерджиев, "Какво зная за Народния съд през 1944-1945"

 


Постановление на ЦК на ВКП/КПСС от 5 март 1940 за разстрела на полските военнопленници в Катин

Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Тов. Берия
№ П13/144. 5 марта 1940 г.
Выписка из протокола № 13 заседания Политбюро ЦК от 193 г.
Решение от 5.III.40 г.

I. Предложить НКВД СССР:
1) Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14.700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков,
2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11.000 человек членов различных к-р шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков - рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания - расстрела.
II. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без пред"явления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения - в следующем порядке:
а) на лиц, находящихся в лагерях военно-пленных - по справкам, представляемым Управлением по делам военнопленных НКВД СССР,
б) на лиц, арестованных - по справкам из дел, представляемых НКВД УССР и НКВД БССР.
III. Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку, в составе т.т. Меркулова, Кобулова и Баштакова (начальник 1-го спецотдела НКВД СССР).

Постановление на ЦК на ВКП/КПСС от 5 март 1940 за разстрела на полските военнопленници в Катин
Факсимиле на предложението на Берия за разстрел на полските военнопленници
Факсимиле на протокола от заседанието на ЦК на ВКП от 5 март, потвърдило решението за разстрела
Докладът на Берия до Сталин (с факсимиле на документа)

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори