English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
 
ИСТОРИЯ
 
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
 
  За сайта

СТАТИИ

Осъждането на комунизма - примерът с България
проф. д.ист.н. Пламен С. Цветков


Този сайт е резултат от спонтанната инициатива на участници в политическите дискусии в българското Интернет пространство. Той е създаден в подкрепа на проекторезолюцията за международно осъждане на комунизма, внесена от Рене ван дер Линден в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - да извести за проекторезолюцията, да поощри изразяването на подкрепа и да събере изразената подкрепа на своите страници. Също да предостави информация за престъпленията на комунистическите режими, доколкото краткото време позволява, предимно чрез съществуващите в Интернет места, съдържащи документи и свидетелства за десетилетията на комунистическо господство в много страни по света.

Сайтът не би могъл да се появи без доброволната и обща работа на хора, някои от които имат различия в политическите си виждания, но всички те са убедени в нуждата от памет за комунистическото минало. Преводите, които трябва да представят пред света българските свидетелства, са дело на Нели и Валентин Хаджийски, Боян Дамянов, Дора Атанасова, Марияна Попова, Пламен Симеонов, Михаил Праматаров, Милен Радев, Вероника Бикова, Даниела Горчева, Марина Иванова, Ирма Димитрова, Борислава Христова, Изабела Георгиева, Ваня Илиева, Румяна Минчева, Роман Димитров, Христо Московски.
Подбор на документи и източници - Ростислава Тренкова, Весела Илиева, Иво Лалов.
Техническа и редакторска работа - Борислав Скочев. Архитектура на сайта - Ваня Вълкова.

Консултативен съвет:
проф. Пламен С. Цветков, проф. Димитър Ненов, проф. Венко Бешков, д-р Петко Николов, Тодор Велчев, доц. д-р Веселин Методиев, Васил Станилов.

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори