English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена


ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


№ CT236/34 от 6 XI 1980
Специална папка
Съвършено секретно
Постановление на Секретариата на ЦК на КПСС
По молбата на ръководството на компартията на Чили

1. Да се удовлетвори молбата на ръководството на Комунистическата партия на Чили и да се приемат в СССР през 1981 за срок до шест месеца за преминаване на специална подготовка (минно-подривно дело, извършване на диверсионни акции) 15 представители на КПЧ.

Постановление на Секретариата на ЦК на КПСС

 


Специална папка
16май 1975 г.
1218-A/OB

В съответствие с решението на ЦК на КПСС на 14 май 1974 г. КГБ предаде на доверено лице на КГБ - В. Хаддад, ръководител на службата за външни операции на Народния фронт за освобождение на Палестина - партида чуждестранно оръжие и боеприпаси към него (автомати - 53, пистолети - 50, в това число 10 с прибори за безшумна стрелба, патрони - 34 000).
Нелегалното предаване на оръжието е осъществено в неутралните води на Аденския залив през нощта, по безконтактен метод, при строго съблюдаване на конспирацията и с използването на разузнавателен кораб на ВМФ на СССР.

Председател на КГБ
Андропов

Докладна записка на КГБ до Брежнев

 


Специална папка
Съвършено секретно
№СТ/32/13 от 19 VII 1974 г.
Постановление на Секретариата на ЦК на КПСС
За приемането на група ливански другари на спецподготовка

Да се удовлетвори молбата на ръководството на Ливанската компартия и да се приемат в СССР през 1974 година за срок от 6 месеца 12 ливански другари за преминаване на подготовка в областта на организацията на военно-боевата работа.
Приемът, обслужването, материалното обезпечаване, организирането на занятията, а също заплащането на пътуването на ливанските другари от Бейрут до Москва и обратно да се възложат на Министерството на отбраната

Постановление на Секретариата на ЦК на КПСС

 


С постановление на ЦК на КПСС № СТ-10/53 от 19 юли 1971 година на Комитета за държавна сигурност (КГБ) бе заповядано нелегално да достави и конспиративно да предаде на кипърските другари партида стрелково оръжие и боеприпаси към него. Ние бяхме готови да осъществим тази операция по всяко време. Но по молба на Генералния секретар на партията АКЕЛ др. Папанояну операцията беше отложена.
През юни 1974 във връзка с рязкото изостряне на политическата обстановка в Кипър др. Папанояну се обърна с настойчива молба бързо да му бъде предадено оръжие за лична охрана и защита на ръководство на партията АКЕЛ и други прогресивни държавни и политически дейци от терора и провокациите на реакционната организация ЕОКА-Б.
Отчитайки тази молба на др. Папанояну, КГБ на 13 юни 1974 нелегално достави оръжие в количество сто пистолета "Валтер" и 25 000 патрона към него. На ... на 4 юли с.г. това оръжие конспиративно бе предадено на другарите.

Председател на Комитета за държавна сигурност
Андропов

Докладна записка на КГБ до ЦК на КПСС

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори