English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи > По точките на проекта за резолюция
  Нечестни съдебни процеси

ПО ТОЧКИТЕ НА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА

Убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата

Нечестни съдебни процеси

Нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани

Преследване на религиозна основа

Преследване и убийства на свещеници и религиозни служители

Нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР

Забрана на свободата на сдружаване и събиране

Ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина

Сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност

Тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването

Ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата

Експроприация на частната собственост, в това число земя

Поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена

Тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

 


Петър Семерджиев, "Какво зная за Народния съд през 1944-1945"

...Ролята на партийния комитет в Сливен и моята като негов секретар не се изчерпваше с участието ми при определяне състава на Народния съд и контрола върху протичането на съдебните процеси. Размерът на присъдите за всеки подсъдим поотделно беше другият важен момент, в който не можеше да се вземе решение, без то да бъде съобразено с моето мнение или да се съгласува с моето нареждане. Размерът на присъдите се набелязваше обикновено в моя кабинет, където извиквах народния обвинител Петър Филипов и Мара Енева като член на състава на Народния съд. От страна и на двамата не са правени никакви възражения от моите предложения, както и уточненията, за отделни подсъдими.

Петър Семерджиев, "Какво зная за Народния съд през 1944-1945"

 

Телеграма на ЦК на БРП до Георги Димитров в Москва, 25 септември 1944

Готов е законопроектът за народния съд. Приета е най-кратката процедура, но докато започне да действа, ще мине известно време. Това може да бъде използвано за негласна ликвидация на най-злостните врагове, което се провежда от нашите вътрешни тройки. Контрареволюцията трябва да бъде обезглавена бързо и решително.

ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/430, к.49

факсимиле на документа

 

Телеграма на ЦК на БРП до Георги Димитров в Москва, 26 ноември 1944

Кой и как ще съди княз Кирил, Филов, Божилов и другите, които са взети под съветско наблюдение?* Ние не можем да не ги съдим. Ще ги доведат ли тук или ще трябва да ги съдим задочно?

ЦДА, КМФ 40, инв.№ 937/431

факсимиле на документа

* Регентите княз Кирил, Богдан Филов, ген. Михов, бившите министри Петър Габровски, Първан Драганов, Димитър Шишманов, инж. Димитър Василев, началник щаба на българската армия ген. Никола Хаджипетков (1938-1941), началник щаба на армията ген. Лукаш (1941-1944), бившите министър-председатели Добри Божилов и Константин Муравиев са отведени в Съветския съюз и са върнати в България на 5 януари 1945 за процеса.

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори