English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Източници > Статии
  Статии

Статии на Христо Христов

Престъпленията по време на комунистическия режим и опитите за тяхното разследване след 10 ноември 1989 т.

Държавна сигурност

Премълчаното за лагерите в Ловеч и Скравена

Мъртва хватка - БКП искала да скрие доказателства за "възродителния процес"

„Скитник“ в сърцето на ДС“

Петър Младенов: Шесто да се закрие веднага, защото улицата ще ни диктува

ДС: Хора от върха на БКП се корумпираха за милиони

П. Младенов: Другари, картината в икономиката е потресаваща!

Драмата в БКП след отмяна на "възродителния процес"

Контраразузнаването минало първо под ножа на съкращенията

Ген. Любен Гоцев: Трябва да спечелим изборите най-малко с 50+1 процента

Мократа поръчка на ДС срещу българската емиграция

Държавна сигурност срещу писателите в емиграция
Убийството на Георги Марков - истина и държавана тайна

Държавна сигурност искаше да ме отвлече от Виена
интервю на Христо Христов с Димитър Инкьов

 


Христо Христов - биография

Дело на журналиста Христо Христов срещу министъра на вътрешните работи за отказ за достъп до информация за Георги Марков в архива на МВР
на английски

Книгата на Христо Христов "Държавна сигурност срещу българската емиграция"

Книгата на Христо Христов "Секретното дело за лагерите"

 


ДОКУМЕНТИ, СВИДЕТЕЛСТВА

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития, 20.12.1944

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица, 20.12.1944

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Българският ГУЛАГ. Свидетели

 

Ген. Любен Гоцев: Трябва да спечелим изборите най-малко с 50 + 1 процента

Христо Христов


Длъжни сме да спасим партията и тя да не се разцепи утре ще е късно, с тези думи зам. министърът пречупил старите генерали и в МВР започнали съкращенията. Колегиумът обсъждал как в новите условия да се разработват неформалните организации.


(Продължение на стенограмата от 10. I. 1990 от съвещанието на колегиума на МВР )


ГЕН. ЛЮБЕН ГОЦЕВ: Уважаеми другарки и другари, давам си сметка, че се изказвам за първи път на колегиум на МВР, и прощавайте ако някъде в нещо сбъркам. Първо, до този момент сме изразходвали 100 работни часа да обсъждаме проблемите, свързани с нашата работа. Според мен това е един исторически колегиум на МВР около 12 работни дни грубо казано изразходвахме до този момент. Той може да не е исторически, но ние с вас носим пред партията до 15 т. м. отговорност за това, което ще решим тази вечер. Аз се питам и към всички го поставям този въпрос: можем ли ние на 14 извънреден конгрес програмата на БКП да предложим нещо, което да влезе в историята на нашата партия, свързано с националната сигурност на НРБ? И ако можем какво можем да направим още тази вечер? Реорганизация, структури, нови подходи, ново политическо мислене? Тук се изказаха ценни мисли, дайте да работим конкретно и делово. Всичко не сигурно е идеално. Може да се отработи, да се прецизира, ние нямаме време да губим, ние изоставаме минимум с 10 часа пред опозицията. Информацията, която е на нашите бюра от всички средства, е минимум с 10 часа, след тях сме. Всички не спим и всички се вълнуваме и нека да направим още тази вечер нещо, да влезем скромно така да се каже в историята на БКП, да спасим тази партия. Ние имаме три задачи: да оцелее партията като цяло, да не се разцепи на пет крила, да спечелим изборите поне с 50 плюс 1, т. е след шест месеца да сме все още на власт. Аз се боя от това, което четем ежедневно. Много ми се иска да излезем с конкретно предложение тази вечер. Да не продължаваме да дискутираме теории, да се занимаваме с емоции. Нямаме право да продължаваме тази форма на разговори. Другарю Семерджиев, дайте да видим съвсем конкретно какво трябва да се направи. Утре сутринта трябва да сме готови да влезем с конкретно предложение в политбюро. На 15. I. влиза чл. 1, ние вече не сме управляваща партия, запомнете го това! И тогава няма да може др. Петър Младенов да извика др. Семерджиев и да му каже вземи този и този на разработка. Дайте си ясна оценка. Ние ще служим на ПБ, но не можем официално, ще искаме разрешение от прокурора, съдия. Ето нашите работници не искат да четат писмата, връщат ги обратно, докладваха ми, че 10 работници искат да напуснат Втори отдел. Да не говоря за другите неща, които стоят в Шесто, хората стоят на тръни и не знаят къде ще отидат и какво ще правят. Ние сме хората, които ще решим съдбата на това ведомство. МВР ако трябва да го ликвидираме, ако трябва да направим две нови служби, наравно с Шесто и на УБО трябва да му търсим бъдеще. Утре ще чуете съвсем нови неща, които България не е очаквала. Времето ни пришпорва и трябва да действаме тази нощ. Утре ще бъде късно.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Колегиумът на МВР приема по принцип разработката, направена и внесена за обсъждане. До 20 т. м. да се конкретизират структурите и предложи щат за утвърждаване. Не по-късно от 25. I. 1990 да се извърши разтановка на кадрите и оттадат в заповеди. Давам си сметка, че срокът е много малък, но в тази концепция ние трябва да дадем отговор на много въпроси, които занимават българската общественост, по които тя иска, тя чака отговор. Ако ние не дадем отговор, ще се засилват атаките срещу нас, ще се усложнят при това рязко условията за изпълнение на задачите. Не искам да давам отговор на някои от въпросите, които бяха повдигнати, но има някои с принципно значение и от съвместната работа, която тези дни имах с ръководния състав с др. Гоцев, Стоянов, Емилов, Аначков, Савов, мога да изразя общо мнение - контактите с т. нар. "неформални" движения, организации, сдружения, трябва да се разширяват, да се задълбочават, даже за да знаем какви цели преследват, какви замисли имат, как те се отнасят към нас и за да ги обезоръжаваме отчасти, докато това е възможно, да събираме по най-коректните пътища и известна информация. Обръщам внимание, че ще трябва да се отива на решително съкращаване и на структури в рамките на контраразузнавателното направление и на личния състав, дори и затова, че на нас ще ни бъдат силно намалени бюджетните средства. очертава се те най-малко с 30 млн. да бъдат съкратени в сравнение със сумата, която сме заявили. а това е главно фонд "Работна заплата". Очевидно по-големи съкращения ще трябва да станат в териториалните органи, но безусловно такива съкращения трябва да бъдат извършени и в този обединен контраразузнавателен орган, който се предлага. Не остава и не може да остане нищо скрито, разбирате ли. Ще ни атакуват непрекъснато да съобщим численния състав на МВР. Заявил съм го и мога да го кажа, страшно голям е съставът на МВР, даже спрамо МНО е голям. Ние вече ще бъдем принудени, ако не на тази сесия, на следващата, на първата сесия на новия парламент ще бъдем принудени да отидем да съобщаваме състава и ще предизвикаме голямо недоволство сред широките маси. Това трябва да се осъзнае. Подкрепям предложението да се създаде една комисия, която да даде политическа оценка на някои явления в МВР. Няма защо да почваме от Девети септември, можем да се ограничим с един по-близък период, и когато тя приключи своята работа, резултатите ще бъдат оповестени. Длъжни сме да го напарвим това. Има ли съгласие? Има.

Ние казахме, стана дума, че ние ще трябва да огледаме деформациите, нарушенията, несраведливите действия по отношение на отделни кадри. Тук бе повдигнат въпроа за отнемането на звания, награди. И това трябва да го направим и прявба да го направим час по-скоро. Как гледата на това? Да го огласим? Няма да кажем на кого отнемаме, а по принцип, че се отнемат звания, награди, дадени за осъдени от днешния ден действия. Става дума за ордени. Смущава ли ви това предложение? ВЛАДИМИР ТОДОРОВ: Обществеността, др. Семерджиев, не знае, че служители на МВР са получавали специални награди, свързани с възродителния процес и сега отново ще запалим страстите.

СЕМЕРДЖИЕВ: Приемам вашите съображения. Вече нашата общественост знае, че Георги Танев има звание "Герой", няма значение къде го е получил. Дайте да вземем едно закрито решение: да препоръчаме на другарите, които са получили правителствени награди във връзка с т. нар. "възродителен процес", изхождайки от преоценката на смисъла на този процес, имайки предвид вредата, който той нанесе на нашата страна, тези другари да се откажат от тези награди. Когато стане дума някъде да имаме морал да кажем. Другари, на един наш работкик е направено предложение от неформална организация, която обаче се придържа към една доста позитивна платформа да участва в нейното ръководство. Той се е обърнал към др. Гоцев, а не към др. Аначков. В началото на колегиума стана въпрос за нашето отношение и евентуално за нешето участие или участие на оперативни работници в тези независими движения и организации, и обществени сили. Трябва да изработим линии. Мисля, че в условията когато ще трябва да изключим използването на неконституционни, незаконни средства, методи на работа, влизането на наши работници в тези структури е целесъобразно, особено когато става дума за организации, които заемат констуктевна позиция. Това е движение за социалистическо възраждане "Единство".

(Със съкращения)


От партийната кариера до преуспяващия бизнес


О. з. генерал Любен Гоцев безпорно е една от най-интересните фигури в БСП, която винаги е предпочинала да стои зад кулисите. Смяната на Живков го заварва на поста зам.-министър на външните работи. Офицер от Първо главно управление на ДС той работи под дипломатическо прикритие в българското представителство в ООН, а кариерата му е свързана с МВнР. За един ден той е едновременно зам.-външен и зам.-вътрешен министър, когато политбюро решава в края на декември да го прати подкрепление на Атанас Семерджиев в МВР. След извършване на масираните съкращения в МВР през март той напуска поста първи зам.-вътрешен министър и оглавява предизборния щаб на преименувана БСП. След победата на изборите юни 1990 става министър на външните работи във второто правителство на Луканов. Депутат във ВНС.

В бизнеса навлиза като консултант на няколко западни фирми, а после започва собствен бизнес. В "Първа източноевропейска петролна компания" негов сътрудник е шефът на бившето Четвърно управление на ДС (икономическо), Красимир Саманджиев, началника на ОУ МВР-Ловеч до 10. ХI. 1989, който през 1990 поема за кратко контраразузнаването, обединеното в Национална служба за защита на конституцията. Във фирмата "Б-7" Гоцев е в бизнесотношения с покойния Петър Младенов. Генералът, който от скромност твърди, че разбирал повече от хора и разузнаване отколкото от бизнес бе ключова фигура в Международна ортодоксална банка "Св. Никола". През 1998 г. той бе консултант на "Юкос петролиум", която държеше 60% в МОБ. След скандалите около банката Гоцев я напусна. Петролът и "Юкос" е връзката му с руския бизнес и изгонения от България Денис Ершов. В началото на 2000 г. "Юкос" бе пререгистрирана в "Нафтекс петролиум България", чийто собственик от руска страна е Ершов. "Нафтекс" пък владее най-големия дистрибутор на горива у нас "Петрол".

Гоцев не е преставал да поддържа връзки с бившите си си колеги от Първо главно управление на ДС. Той е основен спонсор на създадена през април 1995 Асоциацията на разузнавачите от запаса, чийто шеф е последния началник на ПГУ о. з. ген. Владимир Тодоров.

След няколко поредни скандала през последните две години о. з. генералът излезе от повечето фирми, в които името му присъстваше. Бившият член на ЦК на БКП стана един от създателите на т. нар. генералско движение в БСП, заедно с ген. Бригадир Аспарухов, и о. з. полк. от Шесто Димитър Иванов, което в последствие се разпадна

Министър Семерджиев признал, че МВР било "държава в държавата"


Съкращенията ще засегнат всички поколения, казал генералът на офицепите от контраразузнаването, но не обявил проценти. Той до последно криел раздутата численост на МВР, защото разгласяването щяло да бъде коз в ръцете на опозицията. Навършилите пенсионна възраст били призовани да си подадат оставките


На 20. I. 1990 в МВР се състои безпрецедентна среща. Ръководството на министерството се изправя пред офицерския състав по линия на констраразузнаването, за да обяви мотивите за започнатите съкращения. Киносалонът в сградата на "6 септември" се оказва тесен за всички офицери от Второ главно управление на ДС, Четвърто управление (икономическото) на ДС и Шесто управления на ДС. За да се побере целия състав са озвучени и две столови, където служителите слушали със затаен дъх каква ще бъде съдбата им. Да внуши, че съкращенията се приемат от всички генерали в ръководството министър Семерджиев призовал на трибуната до него да застанат и членовете на колегиума. На драматичното събрание е представен и началника на новата констраразузнавателна служба полк. Красимир Саманджиев, който от 19. I. 1990 сменя ген. Георги Аначков като контраразузнавач № 1 и оглавява Националната служба за защита на конституцията. Допреди това е бил началник на ОУ на МВР-Хасково.


СЕМЕРДЖИЕВ: Другарки и другари, знаете, че почти три години съм бил партизанин. Участвал съм в заключителния етап на Второта световна война. Много неща са минали през главата ми. Но днес ми престои да премина през едно много сериозно изпитание. За съжаление то е изпитание не само за мен, то е такова и за всички вас, които стоите в тази зала. Кое ни накара да ви съберем? Отговарям директно. Предстои ни да извършим една много болезнена операция, да извършим дълбоко съкращаване и всеобхватна реорганизация на органите на МВР. Сега те са една много голяма, сложна, архисложна бих добавил, социална система, която, позволете ми да бъда напълно откровен, твърдо съм решен да говоря честно, открито пред вас, се е превърнала в държава в държавата. Нейната численост е много голяма. Вчера др. Гоцев от трибуната на партийната конференция каза, позовавайки се на мои думи, че се доближава до числеността на БНА. В един момент той не беше точен. Моите думи бяха, че се доближава до числеността на БНА без строителната организация на МНО и без ВУЗ-те. Въвеждам тези два критерия, за да не назова точната численост. Ще дойде време, когато ще бъде обявена. И ви съветвам не настоявайте да я назоваваме и разгласяваме. Това ще бъде взрив. Разберете го това. Ще дадем допълнителен повод, силен аргумент в ръцете на онези, които искат да създадат една нетърпима обстановка около органите на МВР. Изяснявам този момент, за да разберете, че не е въпрос на добра воля от страна на ръководството. Най-малко ръководството на МВР е заинтересовано да пази в тайна тази цифра. Ние трябва да обявим, и обезателно ще го направим - онзи числен състав, онази численост на органите на министерството, която нашата общественост ще приеме спокойно, като една данна, напълно обоснована, съответстваща на разбиранията на нашия народ за предназначението на тази система и нейния разумен рационален числен състав. Ако сега обявим числеността, народът не знам как ще реагира. Защото толкоз силно е раздута системата, извинявам се за този израз, но той е точен. Кои са причините, факторите, които са довели до това прекомерно развиване, набъбване на системата? Това са недъзите на командно-административната система, на авторитарно-бюрократичния режим, който неспособен да осигури изпълнението на задачите в различните сфери на националния живот, се стараеше да компенсира това със силови фактори. Въвличаше в решаването на тези задачи органите на МВР, превръщайки ги образно казано в настойници, а в много случаи в патерици на едни или други структури. Така се стигна до положението органите на държавната власт и социални структури, обществени организации да се крият зад органите на МВР или да търсят решаване чрез тях, в това число и в сферата на икономиката. Имам предвид едно сериозно, погрешно в основата си възлагане на МВР и неговите поделения функции, които са му абсолютно чужди. Нямат нищо общо с гарантирането на националната сигурност. Функции, от които ние решително трябва да откажем. Необходимо е в резултат на тази решителна всеобхватна реорганизация на системата да създадем един модерен орган, в който в пълно съответствие на конституцията и законите, ще бъдат разработени по наша инициатива. Опростена струкура, значително намален по численост, но способен да функционира, не с по-малка, а даже с по-висока ефективност. Това е целта. Тази операция е сложна, болезнена, безкрайно болезнена. Но искам да ви уверя, другарки и другари, че друг изход няма. Знаете какво става в световния социализъм. И това не е нуждо да ви го казвам. Но не мога да не привлека вниманието ви, да не ви помоля тъкмо в този момент да си припомните какво стана в ГДР на 15 януари, погромът, който се извършва там над органите на сигурността (Семерджиев има предвид нахлуването на протестиращи в централата на ЩАЗИ, б. а.). Знаете съдбата на братските служби в Унгария. Такъв погром започва в Чехословакия. Застрашени са и органите в Полша. Знаете у нас каква е ситуацията. Неслучайно се нагнетява, разпалват се страстите, или по-точно формира се една ненавист към органите на МВР. За съжаление голяма част от нашата опозиция се включва в тази кампания. А тези сили, мисля, че не сгъстявам крастите, като кажа, че те за съжаление печелят терен. Защо? Защото нашето общество преживява сериозна дълбока криза - и в икономиката, и в социалната сфера, и в духовно-нравствената. Защото нашето общество се намира под силното въздействие на Запада с целия негов потенциал, и икономически, научно-технически, под въздействието на неговия пропаганден идеологически апарат. Защото тези опозиционни сили имат зад гърба си Запада. Това е втори фактор. И трети това са големите деформации в миналото, които не е могло да избегне и МВР и поделенията му. Има два подхода как да бъде извършена реорганизацията на МВР - с големи съкращения на личния състав или в течение на 2-3 години, което ежегодно означава да бъдат освобождавани по 10 процента. Ако тръгнем по този път има опасност кадрите да изпаднат в състояние на безтегловност и да навлезем в един период на перманентна реорганизация. Нямаме право да проявяваме политическа слепота. В новия парламент опозицията ще бъде представена. И е трудно да се предскаже какво отношение тя ще възприеме към органите на сигурността, и дали няма да ни сполети участта на органите в Унгария и Чехословакия. Така че едва ли е разумно да разчитаме на един продължителен период за по-безполезнено провеждане на операцията. Затова искаме с общи усилия, умно, трезво, преценявайки ситуацията да стесним функциите на новата контраразузнавателна служба. Имаме намерение тя да бъде наречена служба за защита на конституцията като обедини кадрите на Второ, Четвърто и Шесто управление с функциите, които изключват работата срещу неформалите, интелигенцията и т. н. Представяме си орган с много по-малко отдели, които сега заемат трите звена. Може би 1/3 или 3/5, но не повече. Най-тежкият въпрос е кадровия. Искам да ви информирам, че членовете на колегиума, които са минали пределната за пенсиониране възраст вече всички си подадоха оставката. Другарки и другари, готов съм аз също да си подам оставката. Предлагам по същия начин да постъпят и онези кадри от тези три структури, които са преминали този рубеж. Условията за получаване на пенсия е 20 години служба за военнослужещите, независимо от възрастта. Повтарям, предлагам тези кадри също да подадат оставка. В състава на тези три поделения на министерстовто има много млади работници, които правят първите стъпки. Знам, че правя непопулярни предложения, но който и да е на моето място, неизбежно трябва да прави това. Мисля, че тези кадри могат по-безболезнено, като че ли по-лесно биха могли да се преустроят. Естествено е тази мярка да засегне и останалата категория - средните генерации. Ще се стараем да ограничаваме това явление, но ние не можем да го избегнем. Това е реалността, пред която сме изправени. Не можем да избягаме от нея, ако не искаме да ни споделят по-големи беди. Пропуснах да разясня, че МВР ще се възползва от съответното постановление на МС, което осигурява 6-месечен с срок за всеки, който се освобождава с пълно заплащане. Трябва да кажа, аз не съм се натискал да идвам в МВР. Много добре бих се чувствал ако не бях изправен пред необходимостта да поемам този голям товар. Готов съм всеки момент да снема от себе си пълномощията и да си отида. Затова ви моля всички не ме наричайте министър. Заявил съм го на всички другари около мен. Не искам да свиквам с това. И със стола не искам да свиквам. И не сядам на този стол. Аз съм генерал Семерджиев.

ГЕН. ЛЮБЕН ГОЦЕВ, първи зам. вътрешен министър: Другарки и другари, разрешете само да кажа, че първо, действаме не само като оперативни работници, а и като политически лица. Всички ние без изключение носим и политическо бреме. Аз мисля, че залата показа, че доста сериозно се отнесохме към действително използваната фраза операция, хирургия, скалпел. Без да нагнетяваме това е драматично заседание на трите бивши управления, които се организират в една служба. Трябва да ви уверя, че не е по-леко на другарите, които са от тази страна на масата. Ние сме един колектив, много ми хареса фразата, че сме една дружина и еднакво и оттук и оттам кръвното налягане сега е много високо на всички. Засега с процент не се обвързва ръководството, искаме да видим това естествено отсейване на нещата и после да се ориентираме дали ще отидем на 30, 40 или 50 процента.

(Със съкращения)

Контраразузнаването съкратено с 40 %


Второ главно управление на ДС е наброявало 880 души. 296 са прехвърлени към КПП. От него са съкратени 160 офицери, 30 сержанти, 40 волнонаемни. В Четвърто управление (икономическото) на ДС от 281 души са съкратени 94 офицери, 6 сержанти и 12 волнонаемни. В Шесто управление на ДС от 338 души операцията засяга 113 офицери, 10 сержанти и 12 волнонаемни.

В НСЗК влизат 742 души или съкращението по контраразузнавателна линия е около 40 %.

Целият колегиум на МВР решил досиетата да се прочистят


Специална група от зам. министри подготвила почвата за чистката на тайните на ДС. Още на 24. I. 1990 министър Семерджиев обявил, че трябва да се унищожи незабавно всичко, което можело да се използва за погром. Заличаването на агентите и оперативния отчет станало най-напред.


За досиетата досега в медийното пространство бе известна само строго секретната от особена важност докладна записка рег. № IV 68 от 29. I. 1990 на зам. вътрешния министър ген. Стоян Савов, утвърдена от министър Атанас Семерджиев, с която се слага началото на прочистването на архива, на действащите дела и на други материали в МВР ден преди ХIV извънреден конгрес на БКП. От новоразсекретените стенограми за първи път става ясно, че заповедта, подписана от Семерджиев е била предхождана от усилена дейност на специална група в МВР, съставена по нареждане на самия министър. Тя е включвала първият зам. министър ген. Любен Гоцев, зам. министрите Стоян Стоянов, Иван Димитров и Стоян Савов (последният е отговарял за III отдел на ДС - архива, б. а.). На заседание на 24. I. 1990 под т. 4 от дневния ред колегиумът на вътрешното министрество е обсъждал "изработване на позиция на ръководството на МВР по характера, обема и реда на промените във вътрешнонормативната база на министерството с цел привеждането й в съответствие с изменящите се функции на МВР." След спорове около актуални законопроекти колегиумът записва и следното решение: "Изразява съгласие да се подготви и утвърди заповед за създаване на организация за преоценка на действащите нормативни документи за работа на органите на МВР. В срок от няколко дни да се представи в ръководството на МВР списък на вътрешнонормативните документи, които следва да се обезсилят и унищожат." Резултатът от подписаната 5 дни по-късно от Семерджиев заповед е потресаващ - заличени са огромна част от досиетата на агентурата на ДС в архива, а по места в централните управления на Държавна сигурност са унищожени всички действащи дела от 1985 до 1990.

Истината за чистката на досиетата и тайните на ДС все още не огласена пред българското общество. През 1992 военната прокуратура образува дело срещу ексминистър Семерджиев и бившата шефка на архива о. з. ген. Нанка Серкеджиева, която е сочена като автор на докладната, подадена от самоубилия се ген. Стоян Савов. През 2001 г. те получиха осъдителни присъди, които бяха обжалвани. Върховният касационен съд не се е произнесъл окончателно.


ГЕН. ЛЮБЕН ГОЦЕВ, първи зам. министър: Получава се така, че ние тичаме след времето. Но когато се занимаваме с юридическите проблеми на министерството почувствахме, че от години наред са се трупали редица въпроси, които не са се решавали и трябва да ги решим сега, за да може да излезем от тази задънена улица. В резултат на така създалото се положение др. Семерджиев подписа преди няколко дни заповед, с която се създаде една централна работна група от 10 другари. Трябва да подготвим 5 законопроекта и възниква въпроса ще можем ли да ги вкараме в това НС. Обстановката е много напрагната по две причини - обстановката в страната и фактът, че тези въпроси не са движени много време. Второто нещо, което искам да съобщя е, че състоянието на нашия юридически отдел е много сериозно. Освен, че от 6 души двама не работят от дълго време, др. Върбанов и неговия заместник напускат от 1 април. Обръщам се с голяма молба към др. Кацамунски (ген. Леонид Кацамунски е сменил като началник на Главно следствено управление ген. Костадин Коцалиев, б. а.) да ме разбере правилно и да даде 4 човека, за да попълним състава. Освен нормативните актове ние сме издавали маса подзаконови, част от които са остарели и вече не функционират. Другата част се дублират, защото не е правена проверка. Цифрата е 940 поднормативни актове. И никой не ги знае. Двама души компетентни ни говорят и ние се съгласяваме. Какво предлагаме? Първо, да се приведат в известност всички нормативни актове и документи, които предстои да се променят. Второ, без да се изчаква цялостното изменение на законодателството да се пристъпи към подмяна на действащите, но загубили значение вътрешни подзаконови нормативни актове и ръководни документи.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Част от този проблем е унищожаването на голяма серия документи, които влизат в грубо противоречие с новата обстановка и ни поставят в положение на нарушители на конституцията. Това, което са дали др. Минков и др. Саманджиев (зам. министър Минко Минков и новият началник на НСЗК Красимир Саманджиев са предложини на Семерджиев самостоятелни списъци със секретни материали, които е трябвало да бъдат унищожени, б. а.) са само отделни документи и случаи, на които ние се натъкваме. Трябва в близките дни незабавно да се представи списък за унищожаването на тези документи.

Г. ВЪРБАНОВ, началник на правния отдел в МВР: Днес др. Семерджиев ще ви предложим заповед във връзка с тази дейност. Предлагаме да се създаде организация и да се започне работа. Задачата е не толкова да се изчистят старите и да се унищожат, колкото да се намерят онези пунктове в отделни издадени в системата на МВР актове, които грубо противоречат на съществуващите сега нормативни актове. Нещата опират много опасно до архива въобще на МВР.

ГЕН. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ, началник на Седмо управление - ЦИОУ (информационно): Аз искам да внеса малко светлина в това, което се поставя, тъй като наистина може да се получи ужасно впечатление от неразбории. От прегледа, кото аз поръчах да се направи, за всичките тези 40 години съществуват 942 документи, които не са отменени, т. е не е осъществявано така да се каже прочистването от тези документи. От тези 942 документа при проверката се установи, че около 700 могат да бъдат отменени веднага и унищожени. Те не са нужни на никого. Остават около 260 документа, по които трябва да се вземе отношение от съответните поделения. До ДС остават 6 правилника, 20 заповеди и 32 инструкции. Всичко това трябва да бъде прегледано, оценено. По НМ има 4 правилника, 4 заповеди, 21 инструкции. По линия на централното управление има 5 правилника, 18 заповеди, 8 инструкции. "Кадри" има 4 правилника, 15 заповеди, 7 инструкции. "Тил" има 7 правилника, 16 заповеди, 10 инструкции. Следственото управление има 1 правилник, 3 заповеди, 3 инструкции и т. н. А за общите, които са около 700 предлагам да се направи списък, поделенията да го имат, да се утвърди и да се унищожи. Можем по-голямата част в поделенията и тук да се унищожат в близките дни.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Аз ви моля заедно с др. Върбанов да определите и да създадете организация за реда и сроковете за унищожаването на документите. Това трябва да става и в центъра, и по места.

ГЕН. КРАСИМИР САМАНДЖИЕВ, началник на НСЗК: Въпрос, който многократно е бил поставян пред нас и никога не е бил завършван докрай. Аз мисля ,че ние не можем да работим със заповеди от Димитър Стоянов и Георги Танев. Да се постави срок. Това е въпрос на секретариата. Говори се за 942 документа, които отдавна трябваше да се унищожат поне половината. Но нашите неща са само на приказки. Предлагам да се постави твърди срокове, за да се докладва в колегиума как е решен този въпрос, като актуализирането остане за един малко по-дълъг срок, а унищожаването не можем да го протакаме. Но най-важните ръководни документи, агентура, отчет, не може да се бави.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Аз ви моля за реда и сроковете за изпълнение на тази задача да се съгласуват и с ръководителите на основните поделения на министреството. Аз акцентирам върху това час по-скоро да се изчистят нашите нормативни подзаконови документи от всичко, което може да бъде използвано за погром.


На същото заседание е приета структурата на НСЗК, обсъжда се съдбата на Пето управление - УБО, ген. Вл. Тодоров прави предложение за изваждане на ПГУ-ДС (разузнаването) от МВР и се обсъжда дали да не се обяви, че Държавна сигурност вече не съществува.

ГЕН. АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ: Саманджиев предлага да се огласи формирането на тази национална служба като разпускане на Държавна сигурност. Но ДС има и други поделения. Как да бъде? Това е само един сектор на ДС. Като кажем ликвидиране на Държавна сигурност ние обявяваме, че са разпуснати всички структури, което не е вярно.

ВЛ. ТОДОРОВ, началник на ПГУ-ДС: Ние се ориентираме към създаване на Национална служба за разузнаване. Предлагаме тя да излезе от системата на МВР и да бъде на подчинение към президента или председателя на МС. Законодателно въпросът да се реши с указ на Държавния съвет.

ГЕН. ИВАН ДИМИРТОВ, зам. министър, директор на НМ: Всъщност със съгласието за отделяне на ПГУ не разформирова Държавна сигурност

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Да, това е така. Тогава можем да кажем - разпуска се ДС и се създава служба за защита на конституцията

ГЕН. САВА ДЖЕНДОВ, началник на УБО: Ние имаме намерение управлението да се преименува и да бъде реорганизирано или разформировано. Да направим една малка служба за охрана на държавните институции или нещо подобно. УБО е свързано до голяма степен с бившите ръководители. Това като име трябва да изчезне. Ние ще отидем на около 50 процента съкращение. Всичко зависи от някои дейности, които ще останат след конгреса. Основното наш виждане е, че голяма част от състава трябва да се разпусне. Вторият момент е службата, която ще се създаде да бъде към Държавния съвет. Аз се опитвам да разбера дали след конгреса ЦК ще им охрана. Никой не може да каже. Ако ЦК реши да има офрана, трябва да плаща за това. Ние и сега охраняваме БЗНС. Ако в бъдеще управляващите партии се охраняват, стои въпроса за много пари.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Предлагам по този въпрос да вземем веднага решение. Разпуска се УБО при Държавния съвет. За осигуряване охрана на държавния глава, правителството или висши органи на държавната власт се създава служба за тяхната охрана. Тази служба да се освободи от всички задължения, които излизат извън границите на тяхната здача. Всички знаем, че УБО е символа на номенклатурата, на корупцията.

Атанас Семерджиев: Тази власт с оръжие сме я взели, но не може с оръжие да я задържим


Западът няма да финансира социалистическа България. Не е изключено утре същият този Ж. Желев или други представители на опозицията да се окажат членове на едно коалиционно правителство, казал министърът на генералите от ДС на последната среща с тях


Заедно с галопиращите събития в МВР, останали скрити в сянка, в България през януари 1990 и началото на февруари за кратко време се случват серия от събития, с които компартията цели да демонстрира пред обществеността и оформящата се опозиция курс на "промяна". На 15. І. 1990 ЦК реабилитара политическите емигранти, но само онези, които са репресирани в СССР. Ден след това се слага началото на Кръглата маса. На 18. І. 1990 е образувано следствие срещу Тодор Живков, който е арестуван на "Развигор". Правосъдието срещу диктатора така и не се състоя. По ирония на съдбата през 1998 Живков бе възстановен като редови член в БСП от организацията, която след 10. ХI. 1989 го изключи от редовете на БКП.

На 30. І. 1990 започва ХIV извънредния конгрес на БКП. От трибуната Атанас Семерджиев казва хубавите за ушите думи: "Дейността на МВР трябва да протече изцяло основана на конституцията и законодателството на страната в името на сигурносттта и в защита правата и свободите на народа. МВР трябва да се превърне в надпартийна институция." Той обявява, че се извършва коренно преустройство на структурата на Държавна сигурност. На 1. ІІ. 1990 правителството на Георги Атанасов подава оставка. Ден след това на конгреса Александър Лилов е избран за председател на ВПС на БКП На 3. ІІ. 1990 се сформира новото комунистическо правителство, а Андрей Луканов става премиер.

На 6. ІІ. 1990 вътрешният министър Атанас Семерджиев се явява пред опозицията на Кръглата маса и обявява, че Държавна сигурност вече е бивша. В очите на опозицията той елегантно хвърля прах в очите на опозицията, която няма представа какъв хаос и паника цари в МВР. Неколкокоратните питания за досиетата са отклонени с обяснения, че това е друга тема на разговор. И до днес бившият президент Желю Желев, че темата за досиетата е премълчана от Семерджиев на Кръглата маса. Новоразсекретените стенограми, че операцията по унищожаването на досиета по това време е текла с пълна сила.

Ден преди да се появи на Кръглата маса на 5. II. 1990 Семерджиев провежда съвещание на колегиума на МВР, което се оказва последно за всички генерали от Държавна сигурност. Петър Младенов като председател на Държавния съвет вече е подписал укази за пенсионирането на цялата стара гвардия от ерата на Живков. На тази последна си среща с тях в колегиума Семерджиев си позволява да ги скастри за съботажа на неговите заповеди по линия на реорганизацията, довел до инфаркта ситуация на конгреса на БКП.


Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Поводът за тази среща, уважаеми гругари, е диалогът, който се наложи да водим в събота с партийните секретари от поделенията. Имам убеждение, че не всички членове на колегиума, и не всички други началници последователно провеждат линията, която ние тук с вас обсъждахме и приехме. Вие всички бяхте единодушни, че дълбоките съкращения и тази мащабна, болезнена реорганизация са необходими, че ние нямаме друга възможност да се съхраним. По-натътък вие всички бяхте убедени, че трябва да отидем на много открит разговор с целия състав. Вие си спомняте, че преди да отидем в залата, където бяха събрани кадрите на бившите Второ, Четвърто и Шесто упарвления заедно решихме пред целия състав да кажем истината, без да спестяваме каквато и да е част от нея, да апелираме за трезва оценка на ситуацията от всички кадри, за да им дадем възможност те да се изкажат, да ги убедим, че те сами ще решават - и структура, и дакровите въпроси. За съжаление това не е правено така, както се договорихме, че трябва да бъде извършено. Напрежението, което е създадено в колективите има няколко много тревожни елементи. Аз бях запознат от др. Дамянов (секретар на ПК на МВР, б. а.) в последния ден на конгреса, че има опасност някои наши кадри направо да минат грубо казано, без да поставям израза в кавички - на другата страна на барикадата. И второ - имало е категорични искания да бъдат дадени на комунистите партийните дела и отчислителни бележки, като са дали някои да се разбере, че те нямат намерение да се зачислят в организациите по местоживеене. Както виждате доста тревожни явления. Тепърва ще се надигне онази вълна, която вече в другите братски страни премина или се развихря, вълна за разгром на органите на сигурността и на партията. Не си правете никакви илюзии. Защото зад тези сили, това си е чиста контрареволюция, стои целия Запад, значителни части от нашето общество, защото в тяхната мелница налива вода задълбочаващата се икономическа, социална и даже духовно-нравствена криза, това е един фактор, който работи в тяхна полза. Имайте предвид, че икономиката не работи. Не зная какви данни ще публикува статистиката за изпълнение на плана през януари, но каквито и да са данните, реалното състояние е плачевно.

ГЕН. ЛЮБЕН ГОЦЕВ, първи зам. министър: След като започна провеждането на това държавно мероприятие - съкращаването на част от персонала на МВР, естествено беше да настъпят и някои вътрешни смущения, колебания, емоции, това е човешко, разбираемо, тъй като целият този състав работи деситилетия в системата на МВР, особено имам предвид ръководния състав. При мен започнаха да идват сигнали, че не всичко е в ред, че ние даваме невярна оценка на политическата обстановка, в резултат на което едва ли не създаваме паника и пристъпваме към някои невярни решения или провеждане на мероприятия по спешност. Почти всички другари от колегиума се опитаха пред мен да поставят два въпроса. Първият - за политическата оценка, правилна ли е тя и правилно ли е това, което се прави от нас. И второто беше по методологията, дали е целесъобразно да започнем със съкращаването преди да сме създали структурите, и трето беше - процентите. Ние не сме дали точно какъв процент искаме да се съкращава. Аз винаги съм смятал, че вие имате указания от висшето партийно и държавно ръководство и съм ги поддържал изцяло, без да се колебая в това отношение, но може би по отношение на другите другари не съм бил достатъчно последователен да провеждам тази линия, като съм смятал, че ръководството на министерството, всички като единоначалници вече сме възприели този курс и няма у нас колебания. ГЕН. ВЛАДИМИР ТОДОРОВ, началник на ПГУ (разузнаването): Другарю Семерджиев, другари, ние почти от месец се занимаваме ежедневно с тези въпроси и всички сме убедени, че ние с този щат, с този бюджет, който има управлението не можем да излезем нито в комисията на НС, нито в Държавния съвет, тъй като минаваме на подчинение там. Нашето ръководството предлага и иска разрешение от ръководството на министерството съкращението да се направи на два етапа. Вторият етап за ПГУ ще бъде към края на годината. Паника има в състава, аз не споделям тук успокоителните изказвания.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Принципен въпрос е, другарю Тодоров, въпросът за етапите. Ние сме убедени, че реорганизацията трябва да се извърши във възможно най-кратки срокове.

ГЕН. СТОЯН САВОВ, зам. министър: Събитията у нас така бързо се развиват, че кадрите не могат да ги асимилират (имам предвид и процесите в МВР) и затова нашата голяма операция, другарю Семерджиев, нямаше необходимото информационно осигуряване. Ние допуснахме тази слабост. Аз направо не съм съгласен с постановката, която др. Тодоров дава, че ние вторият етап трябва да го направим в края на годината, далече е. Ние максимум до края на април, преди изборите трябва да свършим.

НАНКА СЕРКЕДЖИЕВА, началник на III отдел ДС (архива): Другарю Семерджиев аз искам да благодаря за тази среща, за това, че много думи могат да се кажат. Тревожа се за хората, с които работя и не мога да се отнеса безразлично, тревожа се за нашето имущество, което е събирано с години и ден, и нощ мисля как да постъпим. Не бива да се подхожда механично, стихийно както е в окръжното (то е издадено от министър Семерджиев, б. а.) всички, които са навършили 20 години стаж да бъдат съкратени. Ние не можем безразлично да се отнесем към бъдещето на нашите служби. Това не ни позволява нито партийната съвест, нито като комунисти и служители. Ние няма да се предадем, защото тази власт сме я взели със скъпи жертви, с много кръв и в никой случай няма да се предадем.

Ат. СЕМЕРДЖИЕВ: Чувствам, че се налага информация за развитието на политическите процеси в страната. Кое наложи правитлеството да си подаде оставката. Др. Андрей Луканов пред НС ясно каза - главната цел е създаване на правителство на по-широка основа, при това в два варианта. Единият - ако политическата опозиция (трябва вече така да я наричаме) откаже да участва, а тя засега тя отхърля тази идея, при това с всеки нов ден дейната категоричност нараства. Ако тя откаже - това означава, че не е възможно създаване на правителство на националното съгласие, както се изрази др. Луканов, ще се отиде на правителство на двупартийна основа с привличане на представители на независимите сили в страната. За съжаление тази опозиция бързо печели влияние. Оттук произтича следващият, много сериозен за нас въпрос - каква да бъде позицията на органите на Министерството на правозащитната система на страната към политичисеката опозиция и как да действаме срещу нея? От нашата терминология трябва да изчезне понятието "ние" и "те". Понятието "врагове" трябва в мисленето ни да изчезне. Не е изключено утре същия този Ж. Желев или други представители на тази политическа опозиция да се окажат членове на едно коализионно правителство. Западът казва - Полша, Унгария - да, ГДР е отделен разговор, за Съветския съюз и България и дума не може да се каже да се оказва някаква помощ. Те ще започнат да оказват помощ тогава, когато ние започнем да прилагаме идеите за радикално обновление на обществото и на пратията. Но ако изборите покажат, че опозицията е силна карта, те на социалистическа България помощ няма да окажат. За социализма те инвестиции няма да правят.

Указанията за оръжието могат да бъдат само едни - оръжие да се използва само в краен случай, само за самозащита. АЗ съм готов сам да изляза сред най-разарената тълпа без оръжие, готов съм, дори да ме разкъсат. Но когато се въведе банальон, бронетранспортьори - връщане назад вече няма. Това е гибел и на партията, гибел и на социализма, гибел и на страната. Това трябва да се разбере Защото пак повтарям, въвеждането на оръжие, ние сме взели властта с оръжие, с оръжие не можем да я удържим, това е абсурд. Това трябва да е авсолютно ясно. Тръгнем ли към оръжие - свършено е.

(Със съкращения)


Асоциация на Разследващите Журналисти 

 

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори