English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Източници > Статии
  Статии

Статии на Христо Христов

Престъпленията по време на комунистическия режим и опитите за тяхното разследване след 10 ноември 1989 т.

Държавна сигурност

Премълчаното за лагерите в Ловеч и Скравена

Мъртва хватка - БКП искала да скрие доказателства за "възродителния процес"

„Скитник“ в сърцето на ДС“

Петър Младенов: Шесто да се закрие веднага, защото улицата ще ни диктува

ДС: Хора от върха на БКП се корумпираха за милиони

П. Младенов: Другари, картината в икономиката е потресаваща!

Драмата в БКП след отмяна на "възродителния процес"

Контраразузнаването минало първо под ножа на съкращенията

Ген. Любен Гоцев: Трябва да спечелим изборите най-малко с 50+1 процента

Мократа поръчка на ДС срещу българската емиграция

Държавна сигурност срещу писателите в емиграция
Убийството на Георги Марков - истина и държавана тайна

Държавна сигурност искаше да ме отвлече от Виена
интервю на Христо Христов с Димитър Инкьов

 


Христо Христов - биография

Дело на журналиста Христо Христов срещу министъра на вътрешните работи за отказ за достъп до информация за Георги Марков в архива на МВР
на английски

Книгата на Христо Христов "Държавна сигурност срещу българската емиграция"

Книгата на Христо Христов "Секретното дело за лагерите"

 


ДОКУМЕНТИ, СВИДЕТЕЛСТВА

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития, 20.12.1944

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица, 20.12.1944

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Българският ГУЛАГ. Свидетели

 

ДС: Хора от върха на БКП се корумпираха за милиони

Христо Христов

Държавна сигурност е била изпаднала в защитна позиция след 10. ХI. 1989. Генералите се оплакали на Петър Младенов за сериозен смут в редиците си. Данните от статистиката се манипулирали отгоре до долу

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ, секретар на РК на БКП: Другарю Младенов, аз не се наемам да предам цялото богатство от съображения и мисли, които бяха изказани на партийните събрания в централните поделения на министерството. Вероятно и другите, които ще вземат отношение ще кажат, че се говори с облекчение, с надежда, с нова вяра, че могат да бъдат полезни за това, което нашата партия се е наела да прави. Стана дума за тази подкрепа, от която имаме нужда сега в тези дни. Добре е на декемврийския пленум да получим някаква подкрепа. Ние трябва да можем да излезем от състоянието на отбрана, защото общо взето в това отношение сме задръстени. Ние чакаме някой да каже нещо и тогава започваме да събираме информация и да се подготвяме да даваме отговори и излизаме най-често в позициите на хора, които се отбраняват. Сега след Ноемврийския пренум имаме възможност в МВР да пристъпим към едно реално преустройство на нашата работа. Тези неща зреят в нашето министерство много отдавна. Още през май 1988 разработки в този дух бяха представени на ЦК. Струва ми се, че в ЦК на БКП трябва да се отдели повече внимание - да се побутне малко, за да тръгнем в тези промени. Защото процесът на демонтиране на елементите на командно-административната система, който не е никак лесен и както се убеждавам като гледам какво става в Съветския съюз, може тези които волю или неволю, съзнателно или несъзнателно задържат тези промени, на много места могат да се опират на нашите органи. Нашата система е доста инертна. Има и смущения някъде. Но вярата е много голяма, надеждата също. Те окрилят комунистите и в Шесто управление. Всеки от тях много остро реагира, изживява трудностите на партията, с надежда очаква тяхното преодоляване, с едно дълбоко вътрешно преживяване едва ли не като лична драма. В Шесто управление работят едни блестящи момчета, които напълно подкрепят новия курс на партията.

(Думата за кратко взимат Н. Малинчев - Софийско градско управление и Р. Минчев МВР-Ловеч)

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ, началник на Първо главно управление на ДС: Другарю Младенов, считам, че днешната среща ще има голямо значение за това, което се говори тук за укрепване авторитета на органите на МВР. Трябва да се даде гласност при всички случаи на тази среща. Няма какво да крием - има сериозно смущение в оперативния състав, много емоции. Общата оценка е положителна за всичко, което става в страната, но има и недоволства от редица неща. Тази среща ще бъде една подкрепа морална и политическа на нашия състав. Затова максимална гласност трябва да є се даде. Независимо, че в изложението на на др. министър се говори за Държавна сигурност, а не за разведката, ние подкрепяме тези предложения, които бяха направени. Другарю Младенов, не един път сме говорили с Вас. Имаме предвид Вашите препоръки като мнистър на външните работи, а също така и някои критични бележки, казани на проведения пленум неотдавна по отношение на разведката. В духа на тях ние вземаме мерки за някои изменения в нашия стил, методи на работа и организация. По предложението за Шесто управление. Считам, че трябва да се даде съобщение без да остава Шесто като самостоятелно управление и звено под каквато и да е форма. Предлагам да отиде в рамките на ВГУ като управление, тъй като много сродни дейности има. Това ще опрости и улесни нещата.

СТОЯН САВОВ, зам.-вътрешен министър: Другари, аз бях на два общински актива. Най-парливите въпроси, на които се дава отговор, се приемат много добре - защитата на партията, ръководната є роля. В здравите сили на партията има убеждение, че органите на МВР действително на този етап трябва да се защитят. Изказванията са решително против дейността на екстремистите, на враговете. Да се действа против тях с нови средства, форми. Органите на МВР по убеждение приемат решенията на ноемврийския пренум, а комунистите навсякъде казват, че си отдъхват и имат надежда, вяра, очакване. Някои съображения. Много силно се поставя, много добре се приема на този етап оценката по възродителния процес. Трябва правителството и ЦК да дадат указания на правозащитните органи, и на нас включително, съда, прокуратурата, държавния контрол за активна, действителна, делова борба против корупцията. Тези въпроси също се поставят и от общинските активи. Защо го казвам това, другари? Затова защото е разклатено доверието на народа към партията. Този въпрос когато се подеме това ще бъде действително възвръщане на доверието на редовите комунисти, на народа към новото ръководство, към новия курс на партията.

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ: Правилно. Аз помолих др. Георги Танев да ни помогнете. Не става въпрос за гонитба на вещици. Не става въпрос за поставяне на МВР на някакво друго положение над партията и т. н. Помогнете ни да разкрием тези носители на корупцията. Няма значение къде са. Могат да бъдат в партията, в държавния апарат. Това трябва без пощада да го направим. Такива хора нямат място в партията, те я петнят, бият по авторитера є.

СТОЯН САВОВ: Аз имам предвид, че някои случаи бяха нашумели в последните две-три години. Пловдивската общественост знае. Др. Калудов може да каже най-добре. И органите се стъписъха, защото зад тези авантюристи и престъпници, прахосници на държавни средства, става въпрос за милиони, стояха хора от ръководството на партията.

П. МЛАДЕНОВ: Др. Калудов няма сега основание да се стъписва. Има съд. Да се върви на съд, а съдът ще докаже.

КИРИЛ ВЕЛИЧКОВ, началник на Четвърто управление на ДС (икономическото): Др. министър с основание поставя въпроса за освобождаване на органите от някои функции, които ги отклоняват от решаването на големите задачи. Имам предвид протичането на онази информация, която показва зараждането и развитието на някои неблагоприятни тенденции в различните отрасли и подотрасни. Тази информация другарю Младенов, засега не протича по своите естествени пътища и най-важното - тя силно се изопочава.

П. МЛАДЕНОВ: Кой я изопачава?

К. ВЕЛИЧКОВ: Изопачава се отдолу до горе. Силно се деформира информацията в Централно статистическо управление. Ние считаме, че това ведомство трябва да стане независимо от други органи, единствено подчинено само на Министерския съвет и на Държавния съвет. Известно е, че на Централното статистическо управление му се подават предварителни разчети и цифри. И те със сетни усилия се мъчат да разпъват данните и сведенията, за да се вложат в дадените нормативи.

П. МЛАДЕНОВ: Те може статистически да отчитат, но важното е, че когато влезеш в магазините няма нищо.

К. ВЕЛИЧКОВ: По линия на ДС и на милицията тази информация е правена достояние на ръководството на министерството. А ръководството вероятно я е пращало и по-нагоре.

ИВАН СТОЯНОВ, МВР-Варна: Другари, апелирам към по-бързо вземане на отношение и решения по предложенията, които другаря министър изложи. Според мен преустройството е процес, но промените трябва да станат бързо. По възродителния процес. Не служителите на МВР, а комунистите в областта са на мнение около имената да не се занимаваме. Изказвам това съображение от името на общинските партийни организации, на които лично съм присъствал.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, служба "Задгранични паспорти": Всички знаем, че на 10 май т. г. Народното събрание прие няколко закона. Един от тях е Законът за задграничните паспорти. Закон за всички българи. Но все пак знаем, че има едно решение от бившия секретариат на ЦК на БКП, което се отнася някои категории да не пътуват. Тези категории ни затрупват. Ние се борим ежедневно със стотици хиляди хора, които казват: защо законът не се отнася за нас? Да се отговори. Това важи ли за българомохамеданите? Какво да ще правим с тях? Ако в Турция не ги пускаме, за другаде като искат може ли, тъй като има тежки случаи? Има и такива, които искат да отидат на лечение и т. н.

П. МЛАДЕНОВ: Ще действате гъвкаво и ще ги пускате. Какво като има решение на секретариата? Не е правилно. Трябва да отиде да се лекува, а ще го оставиш ли да умре, защото има някакво решение. В Турция няма да ги пускате, но защо да не ги пускате във Франция или в Австрия. Те са български граждани. Те там няма да ги приемат, ще ги върнат.

(Със съкращения)

 

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори