English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Източници > Статии
  Статии

Статии на Христо Христов

Престъпленията по време на комунистическия режим и опитите за тяхното разследване след 10 ноември 1989 т.

Държавна сигурност

Премълчаното за лагерите в Ловеч и Скравена

Мъртва хватка - БКП искала да скрие доказателства за "възродителния процес"

„Скитник“ в сърцето на ДС“

Петър Младенов: Шесто да се закрие веднага, защото улицата ще ни диктува

ДС: Хора от върха на БКП се корумпираха за милиони

П. Младенов: Другари, картината в икономиката е потресаваща!

Драмата в БКП след отмяна на "възродителния процес"

Контраразузнаването минало първо под ножа на съкращенията

Ген. Любен Гоцев: Трябва да спечелим изборите най-малко с 50+1 процента

Мократа поръчка на ДС срещу българската емиграция

Държавна сигурност срещу писателите в емиграция
Убийството на Георги Марков - истина и държавана тайна

Държавна сигурност искаше да ме отвлече от Виена
интервю на Христо Христов с Димитър Инкьов

 


Христо Христов - биография

Дело на журналиста Христо Христов срещу министъра на вътрешните работи за отказ за достъп до информация за Георги Марков в архива на МВР
на английски

Книгата на Христо Христов "Държавна сигурност срещу българската емиграция"

Книгата на Христо Христов "Секретното дело за лагерите"

 


ДОКУМЕНТИ, СВИДЕТЕЛСТВА

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития, 20.12.1944

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица, 20.12.1944

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Българският ГУЛАГ. Свидетели

 

Контраразузнаването минало първо под ножа на съкращенията

Христо Христов

В МВР не знаели нито каква да бъде новата структура, нито как да извършат промяната. Генералите били разпънати между неизбежната чистка и желанието да съхранят системата. Те отхвърлили предложението комисия да разследва извращенията в министерството още от 9. IХ. 1944.

На 6. I. 1990 в МВР се провежда национално съвещание, чиято цел е да тушира разтящото недоволство сред ръководения състав срещу решението на ЦК за отмеяна на "възродителния процес". На срещата новото ръководство е подкрепено лично от Александър Лилов, стратегът на партията, по чийто доклад ЦК е гласувал решението. Конфронтацията с овладяна. Само четири дни по-късно обаче в МВР се слага началото на най-голямата чистка във вътрешното министерство, извършена от самата партия. Истината за невижданите дотогава съкращения в специалните службите и до днес е премълчавана и изопачавана. На 10.I. 1990 колегиумът заседава отново и най-важният въпрос е как ножицата на съкращенията да прекрои службите по линия на контраразузнаването. Предложено е създаването на Национална служба за защита на конституцията (обособена по-късно в сегашната Национална служба за сигурност, б. а.), която трябва да обедини Второ главно управление на ДС (контраразузнаването), Четвърто управление на ДС (икономическото) и Шесто управление на ДС. Повечето генерали от старото ръководство вече приемат Семерджиев като "ликвидаторът на МВР". Намеренията за реорганизация в министерството са представени от зам. министрите Стоян Стоянов и Любен Гоцеви са завоалирани зад " съображения за някои неотложни мероприятия на МВР и предложение за някои съществени промени в МВР" и са целели да опипат почватаи да предизвикат решение по промени в цялостната структура на МВР.

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ, началник на Първо главно управление ДС (разузнаването): Другари, считам, че нашата пропаганда дейност изостава. Трябва да се реагира бързо, енергично, компетентно, аргументирано. Натискът върху МВР, както по Държавна сигурност, така и по милицията е изключително голям и от външната пропаганда и вътре в страната. Прицелната точка на противника сега е МВР, което в момента е една ли не единствената опора на партията. Затова считам, че това което се предлага тук не отговаря на изискванията на обстановката. Другарю министър, аз имам сериозни бележки и предложения по предложенията на някои съществени промени във функции, структура и значение. Първо, съдържанието на този документ не съответства на заглавието - съществени промени. Документът е изготвен без участието на управленията, които се засягат в този документ. С тази практика трябва да се ликвидира. Не може да се разглеждат въпроси на разузнаването, на контраразузнаването и на други поделения без тяхното участие, без да се взимат в предвид техните съображения. Аз ститам, че с такива козметични промени в министерството няма да минем. При тази сложно обстановка, изхождайки от опита събитията, които се развиват, аз считам, че сериозно ние трябва да обсъдим ще бъдем ли единно министерство или не. И милицията да страда за ДС и ДС да страда за милицията. Според мен трябва да се раздели министерството. Трябва да разработим най-малко три варианта, които да се обсъдят. На второ място - да се разработи вариант за национална служба за сигурност, в която влизат и разведките и контраразведките и всички свързани с тях поделения, които да се изведе от подчинението на министъра и да се постави на подчинение на президента.

ГЕН. КОЛЮ КОЛАРОВ, зам.-министър, отговарящ за тила: Считам, че този документ, с тези генерални принципни въпроси не сме готови в момента да го обсъждане, даже не е и подходящо. Аз изпитвам чувството, че такъв документ за радикална промяна на МВР, според мен би могло да се разгледа след изборите, когато видим какви ще са политическите сили на страната.

ГЕН. ГЕОРГИ АНАЧКОВ, зам. министър, началник на Второ главно управление (контраразузнаването): Другарю Семерджиев, другари, ние считаме, че обстановката за толкова сложна, че всеки въпрос, който изисква някакво решение - веднага трябва да се решава. Аз имам в предвид състоянието на трите контраразузнавателни поделения, които предлагаме да се обединят. Ние официално обявихме, че Шесто не съществува. Но ние нямаме решение за тези хора какво ще ги правим, каква насоченост ще им дадем и с каква работа ще ги ангажираме. И съставът на ВГУ, и съставът на икономическото управление са в същото изчакващо положение. Между работниците се шири приказката, че ще има голямо съкращение, че 50 % ще се съкратят и още много други неща. И всичко това психически действа върху състава и той не е мобилизиран да работи. Предлагам, за да може този огромен състав, на който ние разчитаме, да заработи така, както е работил, това наше предложение за обеддинение и з усъвършенстване на структурата да бъде разгледано и да се приеме.

ГЕН. КОСТАДИН КОЦАЛИЕВ, началник на Главно следствено управление: Срещу министерстовото като цяло има не просто кампания, има враждебна кампания. Ние живеем в условията на враждебна кампания 45 години, но досега не сме загинали. "Свободна Европа" се превърна в рупор и организатор на кампанията, която се организира вътре в страната. Авторитетът на органите, на ДС, на милицията, на следствието, на войските до такава степен е опорочен, независимо че има несправедливост, че ние в тази разбулена обстановка не сме в състояние да го обосновем. Другарю Коларов, след изборите в България ние няма да участваме в обсъждането на тези въпроси. Ние като хора от единен политически ешалон. Други хора, други сили ще се намесят и те ще поставят въпроса - доказателства. И утре ако дойде коалиционно провителство те ще те кажат, че искат два поста на зам.министри вътре, и искам от нашата партия да влезе началник на управление вътре... И затова въпроса не седи - трябва ли да направим нещо или не, а седи - че сме длъжни да го направим, за да съхраним това, което 45 години, с всичките ни кусури, с всичките ни недостатъци, но да го съхраним именно заради интересите на социализма. и още едно съображение в тази насока - аз не оспорвам решението на политбюро, поддържам го, за реабилитацията на една серия от лица. Но когато за сетен път на първата колона на този документ се пише, че ДС носи отговорност за това - това епоследната компрометация на нашите органи. аз съвсем открито посягам и на това, което е скъпо на мен, заото с него е свързан целия ми живот. Аз предлагам да се закрие следствения апарат в този му вид, да изчезне наименованието Главно слудствено управление. Предлагам да се изгради един съвършено нов орган, наречен Национална служба за разследване.

МАСЛЕНКОВ: Другарю Семерджиев, другари, считам, че сега състоянието на личния състав на МВР в морално и политическо отношение е напрегнато, има елементи на обърканост, несигурност, дори и страх от някои служители и то голяма част. Една част от състава се гласи да премине в пенсия, масово се подават рапорти за преминаване в пенсия, страхуват се да не отпадне въпроса за 12-те заплати. Правилно и др. Аначков каза и на мен ми се струва, че Държавна сигурност почти не работи. Искам да направя предложение - да се създаде комисия, която да проучи и установи истината за участието на ръководни дейци и изучи каква е вината. Ето вече трети месец говорим по този въпрос.

Н. МАЛИНЧЕВ, Софийско градско управление на МВР: Понеже стана дума за някои неотложни въпроси, които трябва да се решават, мисля, че един от тях трябва да бъде под ръководството на съответния зам.-министър, наблюдаващ Трети отдел (архива) да се вземат спешни мерки за дълбоко законспириране на някои наши секрети. Имам предвид нашия агентурен апарат, нашия оперативен отчет и архив, секретите, които са заложени в автоматизираните системи, всичко това е мното уязвимо. Редица агенти идват при нашите работници и не желаят да служат, дори казват да им се декларира, че сме им унищожили досието, делото. Т. е един пакет от въпроси, които трябва да се решават пожарно.

ИВАН ДИМИТРОВ: Смятам, че в това сложно време, в политическо и оперативно отношение, ние не бива да разбиваме структурите си на много звена и да ги разпръскваме. На нас сега ни е нужно единение, а не ненужен разнобой. Това не е нужно на нашата партия, ниго сега, нито в утрешното коалиционно правителство и в многопартийната система. Аз не зная какво са имали авторите, но твърде ме смущава този текст, на който се опира др. Масленков да изясни, сигурно се съдържа той в това, че ние трябва да си направим оценка от 9. IХ. 1944. Дали не сме нарушили законите до Ноемврийския пленум. Що за закана е това? Аз смятам, че поне този колегиум тук значителна част от него сме участвали и на 9 и на 10 септември и следващите месеци и години по силата на законите на революцията.

ЙОРДАН ОРМАНКОВ, началник отдел "Пропаганда": Струва ми се, че ние в обсъждането на големите въпроси се занимаваме с детайлни възли, които могат да намерят място на много по-късен етап. Не може по този път да вървим. Ние решително ще сбъркаме. Въпросът сега се свежда до това - какво да се прави. И едва когато ние дадем категоричен отговор на този въпрос можем да преминем към следващия - как да го направим.

ВЛ. ТОДОРОВ: Аз съм твърдо да се утвърди структурата, в този състав и да се снеме час по-скоро до знанието на работниците и те да започнат да работят. Всеки час е загубен за на, това е губене на позиции и не можем да обезпечим информацията. Политбюро и правителството се нуждаят не от ежедневна и седмична, а от ежечасна информация. Затова, другарю Семерджиев, всичко това трябва да се утвърди.

АЛ. ЕМИЛОВ, секретар на РК на БКП: Смятам, че много време пропуснахме. Не бива да допуснем окървавяване на процеса на преминаването към демократично общество. Партията трябва да запази силата си на водеща политическа сила с тези промени, които стават. Трябва да съхраним и нашата система като държим сметка за съдбата на десетки хиляди служители, които работят в нея. Струва ми се, че ние все още действаме под натиска на събитията и на заплахата, която се задава. Смятам, че няма да ни оставят без строга политическа оценка. Те (опозицията ще поиска най-напред нас да разгроми, да изрови всичко. И в тази връзка можем да констатираме, че промяната в мисленето в нашите среди общо взето много трудно се постига. Това което няма да ни остави на мира е искането на опозицията за промяна в най-политическото министрство.

(Със съкращения)

Това разследване е осъществено със съдействието на министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов и дирекция "Информация и архив" на МВР

Асоциация на Разследващите Журналисти

 

 

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори