English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Декомунизация > Декомунизация > Чехия
  Декомунизацията в Чехия


В Чехословакия за периода от 1948 до 1989 година по политически причини са арестувани и държани в затвора 250-480 хиляди души. По политически причини са екзекутирани 248 души, от които 247 мъже и една жена, от тях 12 бивши комунисти. В затворите са умрели 4800 души, затворени незаконно (цифрата не е окончателна). При опита за преминаване на Чехословашката държавна граница са загинали 327 души, от които 91 са застреляни, 90 са загинали в загражденията, 9 при експлозии на мини. Реабилитирани са, на основание на закона 207 368 души, а от 1948 до 1987 г. са емигрирали от Чехословакия 170 386 граждани.

След 1990 г. в Чешката република са приети около 28 норми и закони (към 2002 г.), отнасящи се до комунистическото минало:

- група документи за характеризиране на периода на комунистическия режим. Закон 480/1991 от 13 ноември 1991 за времето на несвобода, Законът за незаконността на комунистическия режим от 1993 г., Конституционният закон 496/1990 от 16 ноември 1990 за възстановяване на собствеността на Чехословашката комунистическа партия на гражданите на Чешката и Словашката федеративна република, Конституционният закон 497/1990 от 16 ноември 1990 за възстановяването на собствеността на социалистическата младежка организация на гражданите, нормите за разкриването на архива на Държавна сигурност.

- реституционни и реабилитационни закони по отношение на отделни хора, репресирани от комунистическия режим. Закон 119/1990 от 23 април 1990 за съдебната реабилитация, Закон 87/1991 от 21 февруари 1991 за извънсъдебната реабилитация, Постановление на министерския съвет 165/1997 от 25 юни 1997 за изплащане на еднократни компенсации за някои несправедливости, извършени от комунистическия режим, Закон 261/2001 от за изплащане на еднократни компенсации на участници в съпротивата, политически затворници и хора, изпратени в концентрационни лагери по расови или религиозни причини.

- норми за съдебно преследване на причинилите незаконни действия по отношение конкретни лица. На първо място Законът за незаконността на комунистическия режим от 1993 г., който обяви, че за престъпления, които по политически причини са останали ненаказани, давност не е текла от 25 февруари 1948 до 29 декември 1989. Законът c. 327/1999 Sb. от 9 декември 1999 детайлизира престъпните действия, извършени по времето на комунистическия режим.

- норми, които разкриват материалите, създадени от репресивните структури, и регламентират достъпа на преследваните до информацията за тях в Държавна сигурност и огласяването на фактите за изпълнителите на това преследване и техните действия. Такива норми са Закон 140/1996 от 26 април 1996 за достъп до досиетата, създадени от бившата държавна сигурност и Закон 107/2002 от 8 март 2002, с който се изменя закон № 140/1996.

- норми, които определят условията за работата в държавната администрация, включително полицията. Като Закон 451/1991 от 4 октомври 1991 и Закон 279/1992 от 28 април 1992.

Декомунизацията в Чешката република среща съпротива, не само в Чешката република, а и извън страната. Чешката република беше критикувана от представители на Европейския съюз за приемането на лустрационния закон и за продължаването на давността за комунистическите престъпления. Реабилитацията и реституцията се сблъскаха с това, че редица архивни материали са били унищожени преди 1998-а година, дори са "изгубени" през 90-та година и много хора не могат нито да бъдат реабилитирани, нито да бъдат компенсирани.

От юли 1997 г. действа ПМС за изплащане на еднократни обезщетения за щети и неправди, причинени от комунистическия режим, а през 2001 г. бе обнародван и Закон за отпускане на еднократна финансова помощ на участници в съпротивителните и освободителните движения, политически затворници и лица, които поради расови или религиозни причини са били изпратени в концентрационни лагери.

Още на 4 октомври 1991 г. в Чехословакия бе приет лустрационния Закон 451/1991, който обаче бе приложен само в Чехия, но не и в Словакия. Първият лустрационен закон бе разширен и допълнен през 1992 г. - Закон 279/1992, а наред с него бяха приети и редица закони и разпоредби, касаещи комунистическото минало.

Лустрацията в Чехия бе също предмет на дългогодишни спорове, най-вече около факта, че картотеките на StB не съдържат подробни сведения какво е казал или не даден човек. Поради това конституционният съд измени някои от клаузите в лустрационния закон - той не действа например за хора, които са били каниддати за сътрудничество със StB.

На 9 юли 1993 бе приет Закон за незаконността на комунистическия режим, а от 26 април 1996 г. е в сила Закон 140/1996 за достъп до досиетата, създадени от бившата държавна сигурност (StB).

На 1 януари 1995 Бюрото за документиране и разследване на действията на органите на Държавна сигурност, което е част от МВР, и Центъра за документиране на незаконността на комунистическия режим, който влиза в структурата на Генералната прокуратура, а по-късно - на Министерството на правосъдието, са слети и е създадено Бюро за документиране и разследване на престъпленията на комунизма. От 1 януари 2002 БДР е част от криминалния отдел на чешката полиция. БДР има правомощията да разследва престъпления, извършени и ненаказани по политически причини в периода 1948-1989, извършва събиране и оценка на информация, материали и документи, доказващи незаконността на комунистическия режим и репресивния му апарат за периода от 1 януари 1945 до 29 ноември 1989. Публикуват се сборници с документи за дейността на Държавна сигурност, монотематични изследвания и свидетелства на засегнати лица. Те се правят достъпни за обществото чрез безплатно разпространение в публични библиотеки, средни и висши училища и в сътрудничество с медиите и сходни организации.

Към 1 юли 2004 Бюрото за документиране и разследване на престъпленията на комунизма е разследвало 187 души в 94 дела. От тях 86 дела, отнасящи се до 107 души, са предадени на прокуратурата с предложение за предявяване на иск. На тази основа са повдигнати 64 обвинения срещу 86 лица.

През март т.г властите в Прага оповестиха в интернет списък със 75 000 бивши доностници, а през юни бяха добавени още 9 000 имена.

На 1 февруари 1990 Чехословашката академия на науките по идея на Историческата комисия на Координационния център на Граждански форум създава Института за съвременна история. Изследванията първоначално са върху установяването на комунистическия режим през 1948, кризата и съветската интервенция през 1968, падането на режима през 1989, репресиите и опозицията срещу режима през 1989. Изследователски екипи работят върху събитията от 1948, 1968 и 1989. Изследва се и съдбата на еврейската общност. Периодът на изследване е разширен до 1938 и през 1999 е създаден нов отдел за изследване на Втората световна война и германската окупация.

 


Из политическото есе на Тимоти Аш
Има ли миналото давност

Съдебното осъждане

...В Чехословакия (тогава още единна) двама отговорни функционери бяха осъдени за участието им в разгонване на демонстрациите против стария режим през 1988-а и в началото на 1989-а. През 1993-а приетият в Чешката република “Акт за противозаконния характер на комунистическия режим” сне ограниченията за съдебно преследване на престъпления, при комунистическата власт останали ненаказани “по политически съображения”. Създадено бе специално Управление за събиране на документи и разследване на престъпленията на комунизма, а преди това през същата година бяха повдигнати обвинения срещу трима бивши лидери на Комунистическата партия в Чехословакия за съдействието им при нахлуването на войските от Варшавския договор през 1968-а.

Лустрацията

...парламентът на Чехословакия прие през есента на 1991 г. наистина драконовски закон, който обяви, че цели категории трябва да бъдат изгонени до крак от държавна служба, включвайки тук висши партийни функционери, работници от народната милиция, осведомители и т. нар. съзнателни сътрудници на Държавна сигурност. Лустрацията в Чехословакия вървеше с пълна пара година и нещо: после страната се разпадна на две части. И докато Чешката република продължи започнатата политика, като леко я видоизмени, Словакия фактически се отказа от нея. Не може да се отрече, че процесът изхвърли от обществения живот много безусловно компрометирани лица в Чехия (докато словашките им събратя запазиха положението си). Изискваше се човек да бъде лишен от правото да заема административна длъжност само поради това че е принадлежал към определена категория лица, т. е. никакви частни обстоятелства не се приемаха под внимание. Специална комисия, след като се запознаеше - понякога твърде бегло - с документи от органите на Държавна сигурност и други официални ведомства, решаваше дали даденият човек принадлежи към някоя от определените категории.

Историческото просвещение

...в Полша и Чехословакия националните комисии по разследване на престъпленията от миналото не се стремяха към широк анализ и съсредоточиха вниманието си към главните кризи в историята на комунистическите държави, свързани съответно с движението “Солидарност” и Пражката пролет. В двата случая акцентът е поставен върху взаимоотношенията на страните със Съветския съюз. Кой е “помолил” съветската армия да нахлуе в Чехословакия през август 1968 г.? Кой носи отговорност за въвеждането на военно положение в Полша през 1981 г.? В Унгария официалните разследвания също бяха насочени към революцията от 1956 г. и съветското нахлуване, което я потуши.

Архивите

В другите страни от Централна Европа отварянето на архивите протичаше не така гладко отчасти поради посочените вече политически фактори, отчасти заради липсата на средства и квалифициран персонал. Въпреки това и тук се появиха някои интересни публикации, основаващи се върху нови архивни материали, а учебниците са преработени и подобрени.

...В Чехия е създаден нов Институт по съвременна история, който изучава историята на Чехословакия от 1939 до 1992 г.

Миналата година Чешката република също прие закон, който позволява на чехословашки граждани в периода между 1948 и 1990 г. да се запознаят с личните си досиета при спазване на подобни условия. През юни т. г. законът влезе в сила. Учудващо е, че в Чехия досега възникнаха малко дискусии по повод отделни индивидуални дела и само малцина видни дисиденти са подали искане да получат досиетата си. Възможно е по-нататък, когато бъдат разкрити и публикувани наистина сензационни материали, положението да се промени, но сега в Прага казват, че процесът едва ли представлява значителен обществен интерес. Очевидно чехите смятат, че “с всичко това са свършили” след масовата дискусия за лустрацията в началото на 90-те години.

цялата статия >

ИНСТИТУЦИИ

Бюро за документиране и разследване на престъпленията на комунизма

Институт за съвременна история към Чешката академия на науките

 

ЗАКОНИ

Закон 451/1991 от 4 октомври 1991, установяващ някои допълнителни условия за изпълняването на някои функции в държавните органи и организации в Чешката и Словашка федеративни републики, в Чешката република и Словашката република

Закон 480/1991 от 13 ноември 1991 за времето на несвобода

Закон 279/1992 от 28 април 1992 за някои допълнителни условия за заемане на длъжност в МВР, полицията и службата по затворите

Закон 198/1993 от 9 юли 1993 за незаконността на комунистическия режим и за съпротивата срещу него

Закон 140/1996 от 26 април 1996 за достъп до досиетата, създадени от бившата държавна сигурност

Закон c. 327/1999 Sb. от 9 декември 1999, с който се изменя закон 140/1961 Sb., наказателен кодекс

Закон 107/2002 от 8 март 2002, с който се изменя закон № 140/1996 за достъпа до досиетата, създадени от бившата държавна сигурност и някои други закони.

 

ДОКУМЕНТИ

Списък на сътрудниците на чешката Държавна сигурност

Информация за случаите, разследвани от Бюрото за документиране и разследване на престъпленията на комунизма към Чешката полиция

 

ХРОНИКА

На 14 октомври 2003 Пражкият Върховен съд осъди бившия началник на Централното управление на съобщенията, 79-годишния Карел Хофман, на 6 години затвор за това, че през нощта на 20 срещу 21 август 1968 е разпоредил временно да бъде прекратено излъчването на Чехословашкото радио и така е попречил на чехите да научат своевременно за инвазията на Варшавския договор.
Радио Прага

повече >

На 14.10.2003 Пражкият върховен съд осъди Карел Хофман, бивш директор на Централното управление на съобщенията, на 6 години затвор за това, че при нахлуването на войските на Варшавския договор на 21 август 1968 е спрял излъчването на Чехословашкото радио и обществото не е било осведомено за военната интервенция.
Радио Прага

На 28 юли 2003 почина 81-годишния Алоис Гребеничек, бивш следовател в чешката комунистическа Държавна сигурност, обвиняем от 1997 за мъчения на политически затворници през 50-те години. Гребеничек шест години не се явяваше в съда и делото не можа да започне. Гребеничек е баща на днешния лидер на комунистическата партия на Чехия и Моравия.
Радио Прага

На 25 юни 2003 долната камара на Чешкия парламент отхвърли предложението на комунистите да бъде отменен лустрационният закон. Мнозинството депутати (112 от 170) смятат, че този закон е нужен и 14 години след нежната революция. Според закона от 1991 в тогавашна Чехословакия лица, сътрудничили на комунистическите тайни служби, не могат да заемат високи държавни постове. Срокът на действие на закона беше ограничен до 5 години, но след изтичането им чешките депутати го продължаваха на два пъти и при последното гласуване въобще отпадна текстът за временното му действие. Чешкото МВР готви поправки в закона, подобни на полското решение, според които кандидатстващият за работа в държавно учреждение ще подава декларация, че не е бил агент или сътрудник на Държавна сигурност, а едва в случай на съмнение МВР ще извършва проверка и ако човекът е дал неверни данни, ще загуби работата си.
Радио Прага

През юни 2003 250 чешки интелектуалци подписаха петиция, с която призоваха другите политически партии да не контактуват с комунистическата. В продължение на 13 години Вацлав Хавел изолираше комунистите в чешката политика. Сега Вацлав Клаус, който бе избран през февруари за президент с помощта на комунистическите гласове в парламента, им дава възможност да участват в политиката. Когато президентът Клаус покани традиционно евро-скептичните комунисти да вземат участие в обсъждане за ролята на Чехия в Европейския съюз, скандалът се разгоря и петицията бе една от реакциите.

През март 2003 имената на сътрудниците на чешката Държавна сигурност бяха публикувани на сайта на чешкото министерство на вътрешните работи. На 24 юни 2003 тези имена, около 10 000 на брой, публикувани в отделни брошури, бяха достъпни за опашките от желаещи да се запознаят с тях в сградите на МВР в различни чешки градове.

На 1 януари 1995 с решение на министъра на вътрешните работи се създава Бюро за документиране и разследване на престъпленията на комунизма. От 1 януари 2002 БДР е част от криминалния отдел на чешката полиция. БДР има правомощията да разследва престъпления, извършени и ненаказани по политически причини в периода 1948-1989.

 

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори