English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
 
ИСТОРИЯ
 
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
 

 

Фондация "Остров Белене", фондация "Истина и памет" и Културен център "Евгений Босилков - Белене", съвместно с Държавна агенция "Архиви", ви канят на представянето на пътуващата изложба

"Свидетели: памет на концлагера "Белене"

на 11 декември 2017 г. от 17.30 ч. в изложбената зала "Архиви" на Държавна агенция "Архиви", ул. "Московска" 5, София.

Това е първата по рода си пътуваща изложба, посветена на жертвите в най-големия лагер за политически противници на тоталитарния комунистически режим в България, която представя живота в концлагера чрез писмените или устни свидетелства на оцелели лагеристи.

 

 


Репортаж: Лагерът „Белене” 2016 г. – събудени от жертвите на комунизма
desebg.com

 

От първия до последния ден

Концлагерът Белене в карти – 1949-1986 г.

Най-голямата лагерна група

Как ТКЗС роди “възродителния процес”

Хулиганската акция и победата на социализма

Богослужение в концлагера

Последните врагове

Зебрите

В съветския лагер

Лагерен и затворнически жаргон, 40-те и 50-те години

Надзиратели на паметта

 

 

 


Снимка: www.unmultimedia.org

Правителството на ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ номинира като кандидат за генерален секретар на ООН Ирина Бокова.

Това е позорен акт.

Преди всичко то е обида спрямо българите, които са преживели репресиите и ограниченията на тоталитарния режим и на които е било забранявано да учат и да се развиват професионално, докато Ирина Бокова е градила кариера благодарение на номенклатурния си произход. Обида и спрямо всички, които помнят думите на брат й Филип Боков, че БСП поема вината за комунистическите репресии "само с мезетата". Ирина Бокова също не отправи упрек към дейността на баща си, оправдавайки го с "времето", което е нормално за една дъщеря, но е неподходящо за един представител на демократична България пред света.

На второ място това е предизвикателство към нормалния, демократичен свят, тъй като години наред Ирина Бокова е била представител на тоталитарна България в ООН, защитавала е интересите на комунистическия режим, на съветския лагер и СССР в тази организация, а днес желае да я оглави - подкрепяна от нагло нарушаващия всички международни принципи режим на Владимир Путин.

 

 

 

На 7 февруари 2016 г. в Пловдив почина поетът Петър Манолов, един от основателите на Независимото дружество за защита правата на човека в България.

Отиде си поетът антикомунист Петър Манолов

 

 

 

Новият сайт на журналиста Христо Христов „ПАМЕТ 1944-1989” е модерна онлайн платформа за систематизиране на престъпленията на Българската комунистическа партия (БКП) и изграждане на единна база с данни и информация за жертвите.

 

 

 

 

Ганчо Савов

КУЛТУРАТА КАТО ОЦЕЛЯВАНЕ сред осъдените по политически причини
в Старозагорския затвор през периода 70-80-те години на м.в.

 

 

 

Конституционният съд - същият, който обяви опорочените избори за законни и Делян Пеевски за депутат, обяви лустрационните текстове в Закона за радиото и телевизията за противоконституционни.

Последната действаща лустрационна разпоредба беше атакувана пред КС от БСП и ДПС през април. Между вносителите са Сергей Станишев, Лютви Местан и Пламен Орешарски.

Трима съдии - Благовест Пунев, Анастас Анастасов и Кети Маркова - са били против. Тяхното особено мнение тук.

 

 

 

Законопроектът на народни представители от БСП и Атака (Младен Червеняков, Стефан Данаилов, Атанас Мерджанов и Таско Ерменков от БСП и Явор Нотев от Атака) за връщане на чадъра върху кадрите на комунистическите служби, които са заемали или заемат ръководни постове в разузнаването и военното разузнаване, е бил отхвърлен в Парламентарната комисията за контрол над службите за сигурност. Представителите на ГЕРБ и ДПС са изразили принципните становища на своите групи изменението да не се приема.

 

 

БСП и ДПС атакуват единствените лустрационни текстове в нашето законодателство

На 4 април 2013 г. Конституционният съд е допуснал до раглеждане по същество искането на 57 народни представители за противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

Тези текстове на ЗРТ ограничават правото на щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност да бъдат членове на Националния съвет за радио и телевизия и членове на управителен съвет на БНР и БНТ.

Вносителите от БСП и ДПС, между които са Сергей Станишев и Пламен Орешарски, Лютви Местан и Христо Бисеров. определят тези норми като дискриминационни и лустрационни, противоречащи на принципите, върху които се изгражда правовата държава, нарушаващи равноправието на гражданите и ограничаващи свободния избор на професия (!). Също така твърдят: "Конституционният съд многократно се е произнасял, че принадлежността в миналото към структурите на тайните служби не може да бъде основание за ограничаване на конституционни права и в частност за забрана за заемане на определена длъжност. Такива решения на КС са Р. № 14/1992 г., Р. № 1/2005 г., Р № 10/1997 г., Р. № 11/2009 г., Р № 11/2012 г., Р. № 11/2011 г., Р. № 1/1993 г., Р. № 8/1992, Р. № 11/1992 г., Р. № 2/1992 г. и др. КС е обявил за противоконституционни такива текстове в Закона за банките и кредитното дело, в Закона за пенсиите, в Закона за администрацията, в ПОДНС, в Закона за дипломатическата служба, в Закона за БТА и др. Следователно КС има трайна последователна практика относно лустрацията и дискриминацията..."

Вносителите премълчават Решение № 10 на КС от 25 юни 1999 г. по конституционно дело № 36 от 1998 г., с което КС вече се е произнесъл по същите чл. 26, т. 3 и чл. 59, ал. 2, т. 3:

"Конституционният съд намира, че искането е неоснователно и следва да се отхвърли...

...Законодателят с основание отказва на определена група хора да бъдат членове на НСРТ и на управителните съвети на БНР и БНТ, защото това се прави не като репресивна мярка, а в защита на обществения интерес. В тази насока следва да се посочи Решение № 18 от 1997 г., където Конституционният съд категорично е застанал на становището, че "Правото на едно лице да заема определена длъжност не е абсолютно по своя характер. То подлежи на различни ограничения от обективен и субективен характер, които произтичат от различни конституционни ценности и принципи.""

Повторните вносители са прави в едно - този състав на КС наистина има "трайна последователна практика относно лустрацията". Твърде е вероятно този пореден тактически ход за реабилитация на тоталитарния режим, неговите структури и функционери да успее.

 

 

Създаване на
мемориал в килиите на Държавна сигурност
в Пловдив

За проекта - на блога на Христо Марков

Подписка в подкрепа на проекта

 

 

На 5 септември 2012 г. Народното събрание отхвърли законопроект на Лъчезар Тошев за лустрация.

Законопроектът за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности е бил разгледан в Комисията по правни въпроси, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и те предлагат на Народното събрание да не приема законопроекта.

В гласуването участват 97 народни представители, 12 гласуват "за", 18 - "против", 67 - "въздържали се".

ГЕРБ: 2 "за", 2 "против", 65 "въздържали се"
БСП: 15 "против"
ДПС: 1 "за", 2 "въздържали се"
Синя коалиция: 3 "за"
Атака: няма гласували
Независими: 6 "за", 1 "против".

Стенограма от заседанието

 

 

За необходимите промени в закона за досиетата

Христо Христов: Законът за досиетата крие агенти за първите 16 години от прехода, необходима е промяна

 

 

На 21 март 2012 г. Народното събрание прие законопроекта на Лъчезар Тошев за изменение и допълнение на закона за разкриване документите на ДС и тези от осъдените по политически причини, които са реабилитирани, вече могат да бъдат членове на комисията за досиетата.

В закона обаче остават и други бариери пред участието на хора, които чувстват осветляването на комунистическото минало като своя мисия. Да не забравяме как беше елиминиран при предишния избор Георги Константинов. ДАНС, която съгласно закона извършва проучване на кандидатите за достъпа им до класифицирана информация (въпреки че пак съгласно закона архивът на ДС, затворите, лагерите и пр. не представлява класифицирана информация!), отхвърли неговата кандидатура на основание... делото му в Държавна сигурност. Така беше отстранен единственият репресиран при комунизма кандидат, а членове на комисията станаха функционери на комунистически режим. Което стана причина Платформата за европейска памет и съвест да откаже членство на българската комисия за досиетата (съобщението на Платформата).

Друг порочен момент в закона е начинът на издигане на кандидатите - от парламентарните групи и с изискване за партиен баланс в комисията.

Този партиен и ДАНС-ов подбор веднъж вече не даде шанс на декларираното в закона изискване кандидатите "да се ползват с обществен авторитет и доверие" и предопредели незадоволителната работа на комисията, бюрократичната организация на работата й, примиряването архивът на ДС да не бъде предаден в продължение на години в нарушение на закона и изключително бавното обработване и предоставяне достъп до архивите.

Предстои избор на нов състав на комисията. Ще бъдем учудени, ако партийните групи в парламента и тайните служби не възпроизведат подобен на сегашния състав на комисията.

 

 
  Документи
 

Заключения на Съвета на Европейския съюз относно паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа,
приети на 9-10 юни 2011 г.

Проект за заключения от Генералния секретарият на Съвета

Паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа
Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета на ЕС, 22.12.2010 г.

 

В интернет е новият сайт на разследващия журналист и изследовател Христо Христов Държавна сигурност.com

Независимият специализиран сайт „Държавна сигурност.com” е дългосрочен проект, чиято цел е да предлага на едно място в удобна форма леснодостъпна справочна, историческа и аналитична информация и знание за системата на функциониране на бившата Държавна сигурност и нейната дейност като репресивен орган на БКП по време на комунистическата епоха в България, както да анализира и документира ролята и мястото й в комунистическата държава и по време на прехода от комунизъм към демокрация.

Втората цел е да систематизира на едно място досегашната държавна политика, свързана с декомунизацията, както и да следи, отразява и популяризира в българското общество процесите, свързани с разграждането на комунистическото минало на национално и европейско равнище.

Поставените цели ще бъдат постигнати чрез:

  • Публикуване на обективна информация за проблемите с наследството на комунистическото минало и системата на Държавна сигурност в национален и европейски мащаб
  • Проучване на архивите на бившата българска Държавна сигурност и тяхното систематизиране и анализиране
  • Публикуване на материали за отраженията и проявленията на бившата Държавна сигурност върху обществено-политическия живот в България след промените през 1989 г.
  • Представяне на пълна и подробна информация за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
  • Осъществяване на изследователски проекти за осветляване на комунистическото минало и изследването на архивите на Държавна сигурност.

повече за сайта >>

 
  Памет
 

Интегрална карта на концлагерите в България в периода 1944-1989
с кратки сведения

 
  Ново в сайта
 

Дирижирането от Москва на масовите убийства („Революционната чистка“) и „Народния съд“ през есента на 1944 г. в телеграмите на Георги Димитров и Трайчо Костов („Спиридонов“)
Документи от Колекция микрофилми на Централния държавен архив

Мемориалът на жертвите на комунизма в София

Кариерата в Самоводене
Снимки от каменната кариера в Самоводене, Великотърновско. В нея от края на 40-те до началото на 60-те години работят политически затворници от затворите във Велико Търново и Плевен. Зоната на кариерата и затворническите бараки е оградена с бодлива тел и охранявана от милиционери и кучета. Работи се денонощно на 25 забоя, камъните се пренасят до каменотрошачка над жп линията и чакълът се товари на влакови композиции.

ЛИЧНОСТИ:

Едуард Генов

Д-р Никола Грозев

Добри Станчовски

Майор Страхинов

 

 

Интервенцията в Чехословакия, 1968

Варшавски договор

Текстове от Наказателния кодекс, по които най-често са обвинявани политическите противници на комунистическия режим

Заключени слова
Кратка антология на стихове и есета, писани в затворите и концлагерите на социализма

Независимото дружество за защита на правата на човека

 

 
  Международно осъждане на комунизма
 

ПАСЕ решително осъди престъпленията на тоталитарните комунистически режими

Страсбург, 25.01.2006 – Днес Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) решително осъди масовото погазване на човешките права, извършено от тоталитарните комунистически режими, и изрази съчувствие, разбиране и признание на жертвите на тези престъпления.

Резолюцията заявява, че тези насилия се изразяват в индивидуални и масови убийства и екзекуции, смърт в концентрационни лагери, глад, депортации, мъчения, принудителен труд и други форми на масов терор, преследване на етническа и религиозна основа, погазване на свободата на съвестта, мисълта и словото, на свободата на медиите и ликвидиране на политическия плурализъм. Насилията са извършени според комунистическите принципи на класовата борба и диктатурата на пролетариата.

Асамблеята констатира, че падането на комунистическите режими не беше последвано от международно съдебно преследване на извършителите на комунистическите престъпления, както в случая с нацистките престъпления и Нюрнбергския процес.

ПАСЕ смята, че познанието и осмислянето на престъпленията извършени от комунистическите режими са недостатъчни. Те са нужни, за да бъдат избегнати подобни престъпления в бъдеще и осъждането им трябва да има важно място в образованието на младите поколения.

ПАСЕ призова всички комунистически или посткомунистически партии от страните членки в Съвета на Европа, които още не са го направили, да "преоценят историята на комунизма и своето собствено минало и да го осъдят недвусмислено".

ПАСЕ осъди продължаващото извършване на престъпления от съществуващите комунистически режими и призова тези режими да не бъдат толерирани.

Проектопрепоръката, призоваваща европейските правителства да направят официални декларации за международното осъждане на тоталитарните комунистически режими, не получи необходимото мнозинство от две трети.

Проектопрепоръката, призоваваща евроепейските правителства да приемат подобни декларации и да извършат разследвания спрямо извършителите на престъпления по време на тоталитарните комунистически режими, не получи необходимото мнозинство от две трети.

Резолюцията >>
Български текст >>>

Проекторезолюцията и докладът на г-н Линблад
на английски > и на френски >>

Осъждането на престъпленията на комунизма в ПАСЕ
Лъчезар Тошев

Дебати в петото заседание на сесията на ПАСЕ на 25 януари 2006 г.
на български > и на английски >

ПАСЕ осъди престъпленията на комунизма
Лъчезар Тошев, за "Про и Анти"

Наследството на комунистическите режими >>
интервю с народния представител г-н Иван Иванов
за гласуването в Политическата комисия на ПАСЕ

Възстановяването на справедливостта
Александър Подрабинек

Декларация на "Мемориал" в подкрепа на проекторезолюцията

Чешка петиция в подкрепа на резолюцията на ПАСЕ

Чешка подписка със 89 000 подписа за законова забрана на пропагандата и символите на комунизма, нацизма и фашизма

 

Хронология
1944-1989

 

 

„Kill the Wanderer“
Христо Христов

Англоезичното издание на "Убийте Скитник".

 

 

Подпоручик Петров
Борис Войнов
София, 2013

Изследване за живота и саможертвата на подпоручик Петър Добрев Петров от 10-и конен полк – гр. Шумен в началото на съветската окупация.

Повече за книгата:
"Българският офицер не предава оръжието си”

 

Свидетелствам под клетва
Дянко Марков
София, 2012

повече за книгата >

 

Идеалната жертва
Димитър Пенчев

София, 2011
Изд. Мултипринт

Спомени на политическия затворник, дисидент, концлагерист в Белене, политически емигрант, народен представител от БЗНС Никола Петков в VII Велико народно събрание 1990-1991 г.

Книгата може да се закупи на маса №37 на пл. Славейков, да се заеме от Столична библиотека или да се изтегли от тук (pdf, 6 MB).

За Димитър Пенчев на сайта на Петър Бояджиев >>

 

Светците ги съдят: Мъченик Васил Чирпански. Артарагоров Хайг-Арам Пилигян
Никола Алтънков

София 2010

Биографично изследване за двама от големите политически затворници на България - Васил Узунов с 28 години в комунистическите затвори и Хайг-Арам Пилигян, осъден заради несъгласие с интервенцията в Чехословакия.

 

РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И ПАРИТЕ НА ПАРТИИТЕ И СДРУЖЕНИЯТА В ГДР

Д-р Кристиан Фройхер фон Хамерщайн

 

Цвета Трифонова

От устата на автора – в ухото на съдбата
/Фрагмент от студия върху есетата на Георги Марков „До моя съвременик”/

"Задочни репортажи
за България".
Био-библиографски сюжети

 

НЯКОГА, в ‘89а

Интервюта на журналистката от радио „Свободна Европа”
Румяна Узунова

Издадени от
Фондация "Д-р Желю Желев"

Решения на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 

Закони, решения на конституционния съд и парламентарни дискусии, свързани с декомунизацията в България

Комунистическият режим в България

 

ВИДЕОДОКУМЕНТИ

Епизоди от документалния филм на Атанас Киряков "Лагерите":
Влакове към лагерите
Жени в лагерите
Оцелелите
Какво ни спаси
Къпини в Белене

Завръщането на Георги Димитров и посещение на Вишински в България

Пропаганден филм за колективизацията

"България за българите", 1984-89

Прогонването на българските турци, 1989

Епизод от филм за Белене, излъчен по турската телевизия
(вероятно 1989)

Чехословакия 1968

Студентските протести, 14 декември 1989

 
Фейсбук група
Горяните - мит или реалност

Документи от архива на БКП
Проект на Департамент “История” на НБУ

Българският комунизъм
Критически изследвания

Институт за изследване на близкото минало

BulgariaXXVek
Видеодокументи

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори